Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Labumu sistēmas pilnveidošanas projekts uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Improving the Company's Benefit System
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Laura Baltiņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Ēriks Rūdolfs Skeranskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Labumu sistēmas pilnveidošanas projekts uzņēmumā Darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs galvenās daļas: analītiskā daļa, teorijas analīze un projektu aprēķina daļa. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 13 tabulas un viena formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 47 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētītā Uzņēmuma labumu sistēmā rastas vairākas pilnveides iespējas: elastība, efektivitātes novērtēšanas procesi un komunikācijas procesi. Teorija apstiprināja analīzē noskaidroto optimizācijas vietu nozīmi. Projektu aprēķinu daļā izskatīti vairāki pastāvošie risinājumi labumu sistēmas pilnveidei, to izmaksas un piemēri praksē. Rezultāts ir ieteikumi ar vairākiem variantiem, kā iespējams pilnveidot Uzņēmuma labumu sistēmu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Skeranskis, Ē., Gailīte, S. (2023). Labumu sistēmas pilnveidošanas projekts uzņēmumā. Bakalaura studiju noslēguma darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un Vadīšana, ar specializāciju Personāla Vadītājs” 87 lpp.
Atslēgas vārdi Cilvēkresursu vadība, labumu sistēma, motivēšana, piesaiste, noturēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resource management, benefits system, motivation, attraction, retention
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 17:09:27