Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Lidojuma drošuma uzraudzības un kvalitātes sistēmas analīze un pilnveide lidsabiedrībā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the flight safety monitoring and quality system in an airline"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Irina Degtjarjova
Anotācija Freimane M. (2023) “Lidojumu drošuma uzraudzības un kvalitātes sistēmas analīze un pilnveide lidsabiedrībā” Bakalaura darbs. Vadītāja Profesore Dr. oec. Inga Lapiņa RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 63 lpp. , iekļauti 10 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 2 avoti latviešu valodā, 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Pētījuma mērķis ir veikt kvalitātes vadības sistēmas analīzi un pilnveidi, detalizētāk izskatot un veicot Lidojumu drošuma uzraudzības analīzi lidsabiedrībā, lai sniegtu priekšlikumus uzraudzības procesa optimizācijai, kā galveno nosacījumu izvirzot procesa veikšanai patērētā laika samazināšanu. Teorētiskās daļas uzdevums ir izvēlēties metodes lidojumu drošuma uzraudzības procesa pilnveidei lidsabiedrībā un izpētīt to priekšrocības. Kā arī izpētīt lidojumu drošuma galveno ietekmējošo faktorus. Analītiskajā daļā, veicot iekšējo auditu, analizēta lidsabiedrības kvalitātes sistēmas atbilstība, lai novērtētu esošo situāciju. Tika analizēts lidojumu drošuma uzraudzības process, attiecīgi arī novērtēta procesa efektivitāte, lai identificētu iespējamās procesa uzlabojuma vietas, pamatojoties uz praktiski iegūtajiem datiem. Praktiskajā darba daļā pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāti priekšlikumi lidojumu drošuma uzraudzības procesa pilnveidei, kā arī veikti ar kvalitātes izmaksām saistītie aprēķini izstrādātajiem priekšlikumiem. Pielietojot vērtību plūsmas karti, tika identificētas procesa vājās vietas uz kurām tika balstīti piedāvātie uzlabojumi. Nozīmīgākie darba autores secinājumi ir, ka lidsabiedrībā svarīgi ir izmantot gan standartus, gan regulas, kuras ir strikti noteiktas. Galvenās atklātās neatbilstības ir saistītas ar nepiemērota aprīkojuma izmantošanu, kā arī darbinieku trūkumu, jeb līdzsvarotu pienākumu sadali departamentā. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tika izstrādāti 2 priekšlikumi – 1) izveidot jaunu amata pozīciju departamentā, kas nodrošinās tikai specifiskā procesa izpildi; 2) Uzlabot procesa veikšanai izmantotās sistēmas un aprīkojumu.
Atslēgas vārdi Lidojumu drošums, Aviokompānija, Kvalitātes vadības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Flight safety, Airline, Quality Management System
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 16:13:07