Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums Izmaksu ziņā optimāls minimālo energoefektivitātes prasību līmenis ekspluatācijā esošām un jaunām ēkām un to elementiem
Nosaukums angļu valodā Cost-optimal level of minimum energy performance requirements for existing and new buildings and their elements
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Andra Blumberga
Recenzents Agris Kamenders
Anotācija Maģistra darbu “Izmaksu ziņā optimāls minimālo energoefektivitātes prasību līmenis ekspluatācijā esošajām un jaunajām ēkām un to elementiem” izstrādāja Rīgas tehniskās universitātes studentu programmas “Vides inženierija” 2. kursa maģistra students Zigmārs Zundāns. Maģistra darba galvenais mērķis noteikt minimālo energoefektivitātes prasību līmeni ekspluatācijā esošam un jaunām ēkām un to elementiem. Galvenie darba uzdevumi bija: (1) veikt literatūras analīzi par izmaksu ziņā optimāla energoefektivitātes līmeņa prasībām ES, (2) veikt analīzi par ES dalībvalstu iepriekšējo pieredzi ar minimālo energoefektivitātes līmeņa noteikšanu, (3) veikt “Ēku energoefektivitātes prasību definēšana dažādām ēku klasēm ņemot vērā ēku dzīves cikla izmaksas” gala atskaites analīzi, (4) veikt datu apstrādi un analīzi, (5) izdarīt secinājumus par minimālo ēku energoefektivitātes līmeni ekspluatācijā esošam un jaunajām ēkām. Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām daļām: 1) Literatūras apskata (7 apakšnodaļas) 2) Metodoloģijas (6 apakšnodaļas) 3) Rezultāti (6 apakšnodaļas) Maģistra darbs sastāv no 79 lpp, 19 tabulām, 46 attēliem, 85 literatūras avotiem un 0 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, gNEĒ, Izmaksu optimalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency, nZEB, Cost-optimality
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 12:06:37