Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Latvijas Piens”"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the non-conforming product control system in the “Latvijas Piens” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Aija Medne
Anotācija Sivko M. (2023) Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Latvijas Piens” Bakalaura darbs. Vadītājs pr.doc Jānis Pildavs RTU IEVF Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un to veido kopā trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 67. lpp, tajā ir iekļautas 17 tabulas un 14 attēli. Izmantotās literatūras avotu saraksts sastāv no 27 avotiem un pievienoti 6 pielikumi. Darba pētījuma mērķis ir neatbilstoša produkta kontroles sistēmas novērtēšana un analīze SIA “Latvijas Piens”, lai samazinātu neatbilstoša produkta kvalitātes izmaksas. Teorētiskās daļas uzdevums ir atrast nepieciešamos literatūras avotus par neatbilstošu produktu un kvalitātes vadības sistēmu darba turpmākai analīzei. Izpētīt, novērtēt un salīdzināt kvalitātes vadības un neatbilstoša produkta kontroles sistēmas mijiedarbību. Padziļināti izpētīt zinātniskās publikācijas par neatbilstošu produktu un tā sistēmas kontroli, kā arī izpētīt terminoloģiju par neatbilstošu produktu. Analizēt un izvēlēties piemērotākās metodes neatbilstošu produktu kontroles sistēmas pilnveidei. Analītiskās daļas uzdevums ir analizēt SIA “Latvijas Piens” KVS un neatbilstoša produktu kontroles sistēmu, izmantojot teorētiskajā daļā izvēlētās metodes, novērtēt neatbilstoša produkta kontroles sistēmas darbību uzņēmumā, kā arī noteikt sistēmas pilnveidojumus. Praktiskās daļas uzdevums ir apkopot pilnveides priekšlikumus, pamatojot tos ar faktiem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka no autores veiktajiem pētījuma rezultātiem ir pilnveidota neatbilstoša produkta kontroles sistēma SIA “Latvijas Piens”. Novērojumi kas tika konstatēti ir saistīti ar nepilnīgu uzņēmuma datu bāzi, kurā glabājās gan novecojusi gan nepilnīga informācija. Savukārt neatbilstība kas tika konstatēta ir saistīta ar neieviestu riska novērtējumu tirgus palaišanas procedūrai pēc iekšējā audita rezultātiem.
Atslēgas vārdi neatbilstošs produkts, kontroles sistēma, neatbilstoša produkta vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā non- conforming product, cotrol sytem, non- conforming product management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 21:33:50