Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Telemedicīnas attīstības iespēju izvērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of telemedicine development opportunities in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Ieva Andersone
Anotācija Maģistra darba autors: Elza Timofejeva Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asociētā profesore Ilze Judrupa Maģistra darba temats: Telemedicīnas attīstības iespēju izvērtējums Latvijā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 47 attēli, 4 tabulas, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 15 angļu valodā, Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba mērķis bija izpētīt kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret telemedicīnu. Un kādi ir potenciālie ieguvumi vai zaudējumi no telemedicīnas attīstības Latvijā? Veikta informācijas analīze un iegūto datu analīze, kā arī apkopoti secinājumi par telemedicīnas attīstības iespējām pēc respondentu atbildēm. Kā galveno pētījuma atziņu var minēt to, ka lielākā respondentu daļa labprāt izmantotu telemedicīnu un ārsti arī labprāt to iesaistītu savā praksē, taču pagaidām trūkst iespēju, finansējuma un atpazīstamības, kā arī pārdomātas datu drošības sistēmas. Atslēgas vārdi: Medicīna, telemedicīna, informāciju tehnoloģijas, attālinātā medicīna, datu aizsardzība, telemedicīnas izmaksas, norēķini par veselības aprūpi
Atslēgas vārdi Medicīna, telemedicīna, informāciju tehnoloģijas, attālinātā medicīna, datu aizsardzība, telemedicīnas izmaksas, norēķini par veselības aprūpi
Atslēgas vārdi angļu valodā Medicine, telemedicine, information technologies, remote medicine, data protection, telemedicine cost, bills for health care
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 21:17:17