Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Koka iepakojuma ražošanas procesa analīze un kvalitātes pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the wooden packaging production process and quality improvement"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Gaļina Robertsone
Anotācija Liepiņa V. (2023). Koka iepakojuma ražošanas procesa analīze un kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs. Vadītājs Asoc.prof., dr.oec. Anita Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 14 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 14 avoti latviešu, 33 avoti angļu un 15 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi uz 5 lpp. Darba mērķis ir veikt koka iepakojuma ražošanas procesa analīzi vienā konkrētā uzņēmumā, izstrādāt priekšlikumus koka iepakojuma produktu ražošanas procesa pilnveidei, lai novērstu neatbilstošu produktu ražošanu. Pirmajā darba daļā ir veikts jēdzienu teorētiskais pamatojums, apskatīti tеоrētiskie mаtеriāli pаr ražošanas procesa jēdzienu un tā specifiku, uzņēmumā ieviestās standartu prasības ražošanas procesam, kā arī faktori, kuri ietekmē ražošanas procesu. Otrajā darba daļā tiek analizēta un novērtēta uzņēmuma struktūra un kvalitātes sistēmas darbība, analizēts koka iepakojuma ražošanas process, produktu ražošanas procesu atbilstība FSC un PEFC standartiem. Tika identificētas ražošanas procesa nepilnības un faktori, kas būtiski ietekmē procesa kvalitāti. Trešajā darba daļā, analizējot neatbilstību cēloņus, tiek piedāvāti priekšlikumi to novēršanai un uzņēmuma procesu uzlabošanai. Pēc pētījuma rezultātiem autore secināja, ka uzņēmuma ražošanas procesā ir trīs lielas problēmas - nakvalitatīva materiāla izmantošana, nepareiza palešu komplektēšana un neatbilstoša materiāla izmantošana palešu komplektēšanas laikā, kas rada lielu risku uzņēmumam un organizācijai ir vērts pieņemt būtiskus lēmumus par jaunu uzlabojumu ieviešanu palešu ražošanas procesā, kas ievērojami samazinātu zaudējumu izmaksas, kas radušies produktu kvalitātes zudumu dēļ. Galvenie izvirzītie priekšlikumi ir veikt materiālu iepirkuma procesa pārskatu un piegādātāju atlasi, ieviest papildu kvalitātes pārbaudes posmu, lai pārbaudītu materiāla kvalitāti pirms tā izmantošanas ražošanā un ieviest papildu apmācības ražošanas personālam un piesaistīt jaunu darbinieku mācību procesa nodrošināšanai.
Atslēgas vārdi Ražošanas process, paletes, neatbilstošs produkts, nekvalitatīvs materiāls, neatbilsoša kvalitāte, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Production process, pallets, non-conforming product, poor quality material, non-conforming quality, analysis
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 20:18:41