Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Augstas temperatūras siltumsūkņu potenciāla analīze rūpniecībā"
Nosaukums angļu valodā "High temperature heat pump potential in industry"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Toms Prodaņuks
Recenzents Oskars Švedovs
Anotācija Bakalaura darba autors, Linards Krastiņš, izstrādāja darbu ar tēmu “Augstas temperatūras siltumsūkņu potenciāla analīze rūpniecībā”. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt augstas temperatūras siltumsūkņa potenciālu Latvijas pārtika ražošanas uzņēmumam. Galvenie darba uzdevumi ir: 1. Veikt literatūras analīzi par siltumsūkņu tehnoloģiju vēsturi, darbības principu, tehnoloģiju veidiem, siltuma avotiem un aukstumaģentiem. Papildus apskatīt augstas temperatūras siltumsūkņu galvenos raksturlielumus un to izmantošanas piemērus. Kā arī svarīgi apskatīt atlikumsiltumu potenciālu. Apskatīt metodi, ar kuru izvērtēt augstas temperatūras siltumsūkni un to salīdzināt ar citām alternatīvām. 2. Raksurot izvēlēto ražošanas uzņēmumu, kam tiks analizēta augstas temperatūras siltumsūkņa potenciāls. Izveidot metodiku, daudzkritēriju analīzes kritēriju vērtību aprēķināšanai. 3. Salīdzināt uzņēmuma esošo situāciju, augstas temperatūras siltumsūkni un trešo alternatīvu, ražošanas procesu nodrošināšanai. Salīdzināt ievadītās enerģijas patēriņu, primārās enerģijas patēriņu, energoresursu izmaksas un saražotās emisijas. Darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām un 55 lapaspusēm, kur izmantotā literatūra veido 3 lapaspuses. Darbā iekļauti 24 attēli un 15 tabulas. Izmanotās literatūras skaits ir 61 avots. Darba teorētiskajā daļa tiek apkopota informācija par siltumsūkņu darbības principiem, to vēsturi, un tehnoloģiju veidiem. Kā arī tiek apskatīta informācija par atlikumsiltumu ražošanas sektorā, un augstas temperatūras siltumsūkņu esošos pielietojumus. Darba autors veica aprēķinus balstītus uz Latvijas pārtikas sektora uzņēmuma tvaika ražošanas datiem. Tika izvērtētas trīs tvaika ražošanas alternatīvasm aprēķinot to enerģijas patēriņu, enerģijas izmaksas un CO2 emisijas. Ar TOPSIS daudzkritēriju analīzi tika salīdzinātas tvaika ražošanas alternatīvas un tika izvērtēta augstas temperatūras siltumsūkņa potenciāls pielietojums rūpniecības uzņēmumā. TOPSIS daudzkritēriju analīzes izmantošana ir labs veids kā salīdzināt dažādas alternatīvas, pielāgojot kritēriju svarīgumu noteiktām situācijām. Pētījumā tika secināts, ka augstas temperatūras siltumsūknis ir labākā alternatīva tikai pie darba autora izveidota viena no diviem scenārijiem
Atslēgas vārdi Siltumsūknis, Augstas temperatūras siltumsūknis, atlikumsiltums, ražošanas process, TOPSIS daudzkritēriju analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat pump, High temperature heat pump, waste heat, industrial process, TOPSIS multi-criteria analysis
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 16:40:09