Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Šķirošanas procesa analīze un pilnveide atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the sorting process in a waste management company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Gundars Kokins
Recenzents Tatjana Ņikitina
Anotācija Bērziņš E. (2023). Šķirošanas procesa analīze un pilnveide atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā.: Bakalaura darbs. Vadītājs Mg. oec., Gundars Kokins RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās, praktiskās daļas, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 81 lapaspuse, tajā ir iekļauti 5 attēli, 37 tabulas. Izmatotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 49 avoti no kuriem 9 ir grāmatas un viens zinātniskais raksts. Pētījuma mērķis ir veikt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma otrreizējā materiāla šķirošanas procesa analīzi un izstrādāt priekšlikumus procesa pilnveidei, kas samazinātu zudumus procesa laikā un mazinātu neatbilstošus gatavās produkcijas rezultātus. Teorētiskās daļas uzdevums ir apzināt un analizēt dažādos literatūras avotos esošo informāciju par atkritumu šķirošanas procesu un kvalitātes vadības sistēmu, analizēt un izvēlēties atbilstošākās metodes darba izstrādei, kā arī analizēt šķirošanas procesa ietekmes faktorus, izmantojot pieejamo literatūru un kvalitātes vadības standartus. Analītiskās daļas uzdevums ir veikt otrreizējo materiālu šķirošanas procesa analīzi, šķirošanas procesa kartēšanu un tā posmu analīzi, kā arī kvalitātes vadības sistēmas un tās atbilstības analīzi pēc ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartiem. Pētījuma praktiskajā daļā ir izvirzīti praktisku risinājumu piedāvājums un to ekonomiskais pamatojums, kā arī ieviešanas plāns šķirošanas procesa pilnveidei balstoties uz procesa risku, modelēšanas, un teorētisko pētījumu analīzi. Šķirošanas procesa pilnveidei tika izvirzīti šādi priekšlikumi preses iekārtas modernizācija, kā arī šķirošanas procesa optimizācija, bet neatbilstošu produktu rezultātu samazināšanai izvirzīts priekšlikums- preses iekārtas remonta procesa kārtības standartizācija un reģistra uzturēšana par veiktajiem preses iekārtas remontiem.
Atslēgas vārdi šķirošanas procesa problēmas, škirošanas procesa pilnveide, šķirošanas procesa zudumi, šķirošanas procesa modernizācija, atkritumu šķirošanas procesa raksturojums, šķirošanas procesa ietekmes faktori.
Atslēgas vārdi angļu valodā problems of the sorting process, improvements of the sorting process, losses of the sorting process, modernization of the sorting process, characteristics of the secondary-use material sorting process, influencing factors of the sorting process.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 14:27:23