Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides drošības paaugstināšana kokapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Increasing the safety of the working environment in a woodworking company
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Jānis Ķipsna
Anotācija Bakalaura darba autore: Anna Elīza Vereskuna Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektors, Mg.oec, Mg. DA Guna Bazone Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 76 lapaspusēm. Bakalaura darbs satur 45 attēlus un 19 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā bibliogrāfiskajā sarakstā ir 32 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir paaugstināt darba drošību kokapstrādes uzņēmumā, lai veicinātu nodarbināto līdzdalību darba aizsardzības sistēmā un mazinātu nelaimes gadījumu skaitu. Teorētiskajā daļā tiek aprakstītas vispārīgās darba aizsardzības prasības kokapstrādē, tipiskākie darba vides riski un to ietekme uz organismu, pētīta nelaimes gadījumu statistika valstī kokapstrādes nozarē, kā arī tiek apskatīta aptaujas anketu izstrādāšanas metodika. Analītiskajā daļā ir aprakstīts vispārīgs uzņēmuma raksturojums, darba aizsardzības sistēma un iesaistīto pušu pienākumi. Tiek veikts darba aizsardzības dokumentācijas audits, uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu statistika un to analīze, un darbinieku aptauja, noskaidrojot darbinieku līdzdalību un informētību par darba vides riskiem. Praktiskajā daļā autore piedāvāja trīs risinājumus nelaimes gadījumu skaita mazināšanai – informatīvo materiālu nodarbināto zināšanām izstrāde, prezentācijas materiāla pilnvērtīgai instruktāžai kokapstrādes cehā strādājošiem izstrāde, pēdējā brīža riska novērtējuma anketas izstrāde un ergonomisko risku aprēķins, kas izglītotu un veicinātu nodarbināto iesaisti darba drošības paaugstināšanā. Darbā izmantoti uzņēmuma “X” darba aizsardzības dokumenti, Darba aizsardzības likums un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, Valsts darba inspekcijas statistikas dati, mācību literatūra darba aizsardzībā un interneta materiāli. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba drošība, Darba vides uzlabošana, Nelaimes gadījumi, Kokapstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Work safety, Improvement of the working environment, Accidents, Woodworking
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 11:29:19