Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu tehnoloģija un dizains
Nosaukums RTU zinātkāres centra «Futurimo Rīga» eksponāts «Klimatam draudzīgs uzturs»
Nosaukums angļu valodā RTU «Futurimo Riga» Curiosity Centre exhibit «Climate-friendly diet»
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Baiba Lukaševiča
Recenzents Sofija Katerīna Jākobsone
Anotācija RTU zinātkāres centra “Futurimo Rīga” eksponāts “Klimatam draudzīgs uzturs”. Bakalaura darbs ar projekta daļu. Unigunda Meijere, darba vadītāja: lektore, Mg.sc.ing., Baiba Lukaševiča. Rīga, Rīgas Tehniskā universitātē, 2023. Darbā: 126 lpp. teksts, 10 nodaļas, 83 apakšnodaļas, 146 attēli, 32 tabulas, 4 pielikumi. Bakalaura darba ietvaros izstrādāts eksponāts “Klimatam draudzīgs uzturs” RTU bērnu un jauniešu zinātkāres centram “Futurimo Rīga”. Produkts veidots kā interaktīvs un izglītojošs mācību rīks, lai rastu bērnos interesi par dabaszinātnēm, kā arī veidotu izpratni par cilvēka rīcības ietekmi uz vidi. Eksponāts veidots, ievērojot pasūtītāja izvirzītos kritērijus – funkcionalitātes, ergonomikas, vizuālās identitātes, drošības un ilgtspējības prasības. Darba izstrādes procesā veikta potenciālā lietotāja un analogu produktu izpēte. Izstrādātas vairākas produkta koncepcijas, apskatot dažādus kompozīcijas, materiālu un konstruktīvo risinājumu variantus. Koncepcijas attīstības gaitā izstrādātas skices, 3D modeļi, formu maketi un prototipi. Izgatavota produkta tehniskā dokumentācija, veikta uzņēmuma saimnieciskā plānošana un izveidots ražotnes telpu plānojums. Aprēķināti uzņēmuma izdevumi produkta ražošanas nodrošināšanai un noteikta produkta cena. Izveidota uzņēmuma grafiskā identitāte. Bakalaura darbs izstrādāts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.3/21/A/005 “RTU Studentu inovāciju granti” (PVS ID 4670) aktivitātes “Ideju atbalsta fonds” atbalstu.
Atslēgas vārdi Futurimo Rīga, zinātkāre, Klimatam draudzīgs uzturs
Atslēgas vārdi angļu valodā Futurimo Riga, curiosity, Climate-friendly diet
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 00:45:24