Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Aprites ekonomikas principu integrēšana plastmasas iepakojuma pārstrādē Latvijā
Nosaukums angļu valodā Integrating of circular economy principles into plastic packaging processing in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Baiba Jirgena
Recenzents Maija Šenfelde
Anotācija Sabiedrība nemitīgi patērē dabas resursus, ražojot dažāda veida produkciju, tai skaitā plastmasas iepakojumus. Aprites ekonomikas pamatprincipu kopums un koncepts ir ņemams par pamatu dabas resursu ilgtspējīgākai izmantošanai. Lielā plastmasas apjoma dēļ ir jāapzinās, cik daudz esošās plastmasas ir iespējams pārstrādāt un, vai tās dzīves cikls ir mūžīgs, tādējādi izprotot, kādā mērā ar aprites ekonomiku ir iespējams samazināt plastmasas atkritumu apjomu. Bakalaura darba “Aprites ekonomikas principu integrēšana plastmasas iepakojuma pārstrādē Latvijā” mērķis ir, izpētot aprites ekonomikas un plastmasas pārstrādes principus, novērtēt plastmasas iepakojuma pārstrādes iespējas Latvijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti darba uzdevumi, kas ietver informācijas apkopošanu, izpēti un analīzi par aprites ekonomiku un plastmasas iepakojuma pārstrādi vispārīgi, kā arī Latvijas kontekstā, veikt interviju ar otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmuma SIA “Nordic Plast” pārstāvi, un izvirzīt secinājumus un priekšlikumus plastmasas iepakojumu pārstrādes veicināšanai Latvijā. Darba ietvaros tika pētīts, vai un kā plastmasas iepakojuma pārstrāde ir saskaņā ar aprites ekonomiku, un, kāda ir šī brīža situācija plastmasas iepakojuma pārstrādes jomā Latvijā aprites ekonomikas kontekstā. Darba autores izvirzītā hipotēze – plastmasas iepakojuma pārstrādes potenciāls un iespējas Latvijā aprites ekonomikas kontekstā ir ierobežotas - intervijas un darba ietvaros ir apstiprinājusies, jo tika noskaidrots, ka Latvijā ir potenciāls plastmasas iepakojuma pārstrādes jomā, tomēr šobrīd ir novērojami ierobežojumi, kas ietver nepārstrādājamas plastmasas un tās iepakojuma daļu, nepietiekami attīstītu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ražotāji un tirgotāji nav pietiekami motivēti pāriet uz otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošanu plastmasas iepakojuma ražošanā. Izvirzītie priekšlikumi ietver atbalsta sistēmu uzlabošanu, nepārstrādātā plastmasas iepakojuma nodokļa ieviešanu, atkritumu apsaimniekošanas plāna uzlabojumus un kampaņas veidošanu sabiedrības izglītošanas turpināšanai atkritumu šķirošanas jomā. Darba apjoms ir 54 lapaspuses, un tas iekļauj 2 daļas, 5 nodaļas. Darbā iekļauti 16 attēli un pievienots 1 pielikums, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 33 vienības.
Atslēgas vārdi Aprites ekonomika, plastmasas iepakojuma pārstrāde.
Atslēgas vārdi angļu valodā Circular economy, plastic packaging recycling.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 23:30:11