Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Rīgas mājokļu tirgu ietekmējošo faktoru analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of factors affecting the Riga housing market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Inga Eriņa
Anotācija Bakalaura darba “Rīgas mājokļu tirgu ietekmējošo faktoru analīze” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes atudiju programmas “Ekonomika” students Ņikita Mihejevs. Darba zinātniskais vadītājs ir RTU ekonomikas universitātes docente dr. oec Kristīne Gorbunova. Bakalaura darba mērķis ir : balstoties uz apkopoto teorētisko materiālu un veikto analīzi izpētīt, kas ietekmē uz nekustamā īpasuma cenām Rīgas pilsētā un izvirzīt nākotnes tendences. Bakalaura darbs ir veidots no divām daļām. Pirmajā daļā tiek apkopota teorija par nekustamo īpašumu, galvenie nekustamā īpašuma veidi, teoretiskie aspekti. Tiek apskatīta un apkopota informācija par nekustamā īpašuma pieprasījumu un piedāvājumu, kadi faktori uz to ietekmē. Arī pirmajā daļā tiek apskatīta informācija par cenas veidošanas mehanismu, kada tirgus situācija var pastāvēt un kā tiek vertēts nekustamais īpašums. Darba otrajā daļā tiek analizēta informācija par nekustamo īpašumu tirgu Latvijā sakot ar 2006. gadu , tiek apkopotas būtiskas atziņas, kas ietekmēja uz nekustamā īpašuma cenām Latvijā konkrētā periodā. Arī tiek analizēts, kā mājokļu īres tirgus ietekmē uz nekustamā īpašuma cenām. Balstoties uz analizēto informāciju tiek veikts analitiskas daļas apkopojums un cenas tendenču prognoze uz nakamajiem trīs gadiem. Darba nobeigumā tiek sniegti galvenie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 54 lpp., tai skaitā 23 attēli, 3 tabulas.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, piedāvājums, pieprasījums, nekustamā īpašuma faktori.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, supply, demand, real estate factors.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 22:45:32