Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Klimatneitralitātes modelēšana pašvaldībās"
Nosaukums angļu valodā "Modeling climate neutrality in municipalities"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Aiga Barisa
Recenzents Gunārs Valdmanis
Anotācija No visiem pārvaldes līmeņiem, pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem - tās ir atbildīgas par vietējo sabiedrības dzīves kvalitāti un uzņemas atbildību par daudziem nozaru jautājumiem, kā arī ir iespēja īstenot vietējā mēroga politikas un iniciatīvas. Tās ir atbildīgas par valsts un starptautisko klimatneitralitātes mērķu pielāgošanu vietējiem apstākļiem, balstoties uz zināšanām par teritoriju, pienākumiem un pilnvarām. Bakalaura darba mērķis ir pārbaudīt datorsimulācijas modeļa funkcionalitāti klimatneitralitātes scenāriju izstrādes nodrošināšanā, balstoties uz Rīgas pašvaldības piemērizpēti, izstrādāt un modelēt pašvaldībām piemērotus scenārijus, kā sasniegt klimatneitralitāti un dot rekomendācijas modelēšanas rīka uzlabošanai. Bakalaura darbā tika veikta literatūras analīze par emisiju sektoriem, emisiju uzskaites metodiku, veicamiem pasākumiem, tehnoloģijām un politikām to mazināšanai, lai sasniegtu klimatneitralitāti pašvaldības līmenī. Tālāk, tika veikta Rīgas pašvaldības piemērizpēte, pašvaldības izejas datu vākšana un ievadīšana modelēšanas rīkā. Tika izstrādāti 113 apakšsektoru scenāriji, no kuriem labākie tika kombinēti, lai izveidotu trīs kompleksos scenārijus un novērtētu Rīgas pašvaldības potenciālu pāriet uz klimatneitralitāti. Rezultāti liecina, ka Rīgas pašvaldībā lielāko CO2 emisiju mazināšanas potenciālu uzrāda privātā transporta, centralizētās siltumapgādes un mājsaimniecību sektori, kur, salīdzinot to individuālo ietekmi pret bāzes scenārija emisijām 2050. gadā, var iegūt 45 %, 33 % un 26 % CO2 ietaupījumu. Ideālais scenārijs, kas apvieno visu apakšsektoru labākos scenārijus, 2050. gadā sasniedz 98 % CO2 emisiju ietaupījumu, tomēr tam nav reāli izpildīties. Pašvaldības ietekmes scenārijs norāda uz limitētu pašvaldības tiešo ietekmi un varu pār teritorijas pāreju uz klimatneitralitāti, 2050. gadā sasniedzot 35 % CO2 emisiju ietaupījumu, norādot, ka lielākā daļa atbildības gulstas uz pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Darbs sastāv no 12 tabulām, 35 attēliem, 13 pielikumiem, 173 literatūras un informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Klimatneitralitāte, pašvaldība, CO2 emisijas, sistēmdinamika, scenāriji
Atslēgas vārdi angļu valodā Climate neutrality, municipality, CO2 emissions, system dynamics, scenarios
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 21:08:39