Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides uzlabošana AS “Inspecta Latvia” sagraujošās testēšanas laboratorijā
Nosaukums angļu valodā The improvement of working environment at JSC "Inspecta Latvia" destructive testing laboratory
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Kaspars Pielēns-Pelēns
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes, darba un civilās aizsardzības institūta studentes Danielas Puteres bakalaura darbā “Darba vides uzlabošana A/S “Inspecta Latvia” sagraujošās testēšanas laboratorijā” tiek analizēta darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpilde, veicot vairākus apsekošanas auditus, saistītās dokumentācijas izpēti, novērojot tehnoloģiskos procesus un kosultējoties ar nodarbinātajiem, tiek konstatētas neatbilstības un pārkāpumi, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu – likumu, ministru kabineta noteikumu un obligāti piemērojamo Latvijas Nacionālo standartu – prasībām, Latvijas Republikas labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts Darba inspekcijas izstrādātajiem labas prakses standartiem un veiktajiem laboratoriskajiem un indikatīvajiem darba vides mērījumiem, kā arī tiek piedāvāti risinājumi nozīmīgākajām novērotajām neatbilstībām un pārkāpumiem. Bakalaura darba ietvaros autors apskata trīs nozīmīgus problēmjautājumus A/S “Inspecta Latvia” sagraujošās testēšanas laboratorijā – metālapstrādes darbgaldu neatbilstību ergonomikas pamatprincipiem, veicamajiem metālapstrādes darbiem neatbilstošu un nepietiekamu ventilāciju darba telpās, kā arī neatbilstošu ķīmisko vielu uzglabāšanu un savietošanu. Bakalaura darba teorētiskajā daļa tiek apskatītas darba aizsardzības prasības metālapstrādes nozarē, pastāvošie darba vides riska faktori un pasākumi to novēršanai, kā arī tiek sniegts detalizēts ieskats ergonomikas pamatprincipos, kas saistīti tieši ar metālapstrādes darbiem. Analītiskajā daļā tiek raksturota sagraujošās testēšanas laboratorija, paraugu apstrādes process, novērojumi metālapstrādes darbgaldu apsekošanas laikā, kā arī ventilācijas sistēmas un ķīmisko vielu audita rezultāti. Bakalaura darba praktiskajā daļā tiek sniegti risinājumi metālapstrādes darba vietu, ventilācijas un ķīmisko vielu uzglabāšanas uzlabošanai. Bakalaura darbā ietvertas 5 tabulas, 1 formula, 46 attēli un 2 pielikumi. Bakalaura darba sagatavošanā izmantoti 66 literatūras avoti. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, darba vides uzlabošana, sagraujošā testēšana, metālapstrāde, ķīmisko vielu uzglabāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Occupational Health and Safety, improvement of working environment, destructive testing, metalworking, chemical storage
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 19:53:19