Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa analīze un pilnveide farmācijas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the production process in a pharmaceutical company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Aija Medne
Recenzents Dina Barkāne
Anotācija Namiņš N. (2023) Ražošanas procesa analīze un pilnveide farmācijas uzņēmumā Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. Aija Medne RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi, priekšlikumi un pielikumi. Darba apjoms ir 68 lpp, tajā ir iekļautas 16 tabulas un 9 attēli. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti 30 avoti. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Pētījuma mērķis noskaidrot 3 būtiskākos faktorus, kas negatīvi ietekmē farmācijas uzņēmuma ražošanas procesu un piedāvāt priekšlikumus ražošanas procesa pilnveidei un potenciālos uzlabojumus neatbilstību skaita samazinājumam. Teorētiskās daļas uzdevumi ir: izvēlēties piemērotākās metodes ražošanas procesa analīzes un pilnveides iespēju novērtēšanai, noskaidrot metožu priekšrocības un trūkumus; iepazīt literatūrā pieejamo informāciju par neatbilstības un efektivitātes jēdzienu, neatbilstību rašanās iemesliem un neatbilstoša produkta kontroli un ražošanas procesa ietekmējošajiem faktoriem; izpētīt ISO 9001 un GMP (Good Manufacturing Practice) ražošanas procesa prasības. Analītiskās daļas uzdevums ir ražošanas procesa analīze, identificējot potenciāli uzlabojamās jomas. Izmantojot FMEA metodi tiks noteikti iespējamie ražošanas procesa riski. Ar Delfu metodes palīdzību tiks noskaidrots ekspertu viedoklis par viņuprāt būtiskākajiem efektivitāti ietekmējošiem un dīkstāvi radošiem faktoriem. Pielietojot Pareto analīzi, tiks noteikti faktori, kuri visbiežāk rada neatbilstības, un noteikta korelācija starp neatbilstību skaitu un saražoto operāciju skaitu. Ar vērtību plūsmas karti tiks veikta procesa efektivitātes novērtēšana. Ar iekšējā audita palīdzību novērtēta uzņēmuma ražošanas departamenta atbilstību ISO 9001 un GMP prasībām. Praktiskajā daļā uz ekonomiskā aprēķina pamata tiks sniegti priekšlikumi un izstrādāts plāns ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšanai un neatbilstību skaita samazināšanai. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi – autora veiktā pētījuma rezultātā ir noskaidroti galvenie ražošanas efektivitāti ietekmējošie faktori. Kā būtiskākais neatbilstību rašanās iemesls ir personāla kļūdas un dokumentācijas neprecizitātes. Pēc ekspertu viedokļa, cilvēciskais faktors ir būtiskākais neatbilstību rašanās iemesls ar visaugstāko varbūtības vērtību. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, ir izveidoti 4 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Kvalitāte, efektivitāte, ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, efficiency, production
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 16:23:37