Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Sociāli ekonomiskās attīstības tendences Talsu novadā
Nosaukums angļu valodā Socio-economic development trends in Talsi region
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Judīte Jakubāne
Anotācija Darba autors: Hanna Kristiāna Voroņuka. Darba nosaukums: Sociāli ekonomiskās attīstības tendences Talsu novadā. Darba veids: Bakalaura darbs. Darba vadītājs: Prakt. doc., Mg. oec. Uldis Kamols. Reģionu sociāli ekonomiskā attīstība ir nozīmīgs process, kas veicina reģiona konkurētspēju, pievilcību un produktivitāti. Arī Talsu novads tiecas uz veiksmīgu sociāli ekonomisko attīstību, tādēļ pētījuma mērķis ir izanalizēt sociāli ekonomiskās attīstības rādītājus, tendences un problēmas Talsu novadā un izvirzīt priekšlikumus to uzlabošanai. Lai sasniegtu izvirzīto pētījuma mērķi, tika veikti 6 pētījuma uzdevumi: izpētīt literatūru par reģionālās attīstības un sociāli ekonomiskās attīstības tendencēm un to veicinošiem faktoriem, veikt Talsu novada raksturojošo rādītāju analīzi, apkopot un analizēt datus par Talsu novada sociāli ekonomiskajiem rādītājiem, izvērtēt sociāli ekonomiskās attīstības problēmas Talsu novadā, analizēt Talsu novada un pašvaldību attīstības programmas, izstrādāt secinājumus par sociāli ekonomiskajām attīstības tendencēm Talsu novadā un izvirzīt priekšlikumus to uzlabošanai. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā jeb teorētiskajā daļa tika apkopoti un analizēti dažādu autoru viedokļi par reģionālās attīstības tendencēm un mērķiem, kā arī par reģionu sociāli ekonomisko attīstību. Otrajā daļā jeb analītiskajā daļā tika veikts Talsu novada raksturojums, apkopoti un analizēti Talsu novada sociāli ekonomiskie rādītāji, izvērtētas sociāli ekonomiskās problēmas Talsu novadā un analizēta Talsu novada pašvaldības izstrādātā attīstības stratēģija un investīciju plāns. Darba rezultātā tika veikti secinājumi par sociāli ekonomiskās attīstības tendencēm un problēmām Talsu novadā un izvirzīti priekšlikumi novada dzīvojamā fonda, veselības aprūpes resursu, izglītības, transporta infrastruktūras un Rojas ostas attīstībai. Darbs kopumā izklāstīts 68 lappusēs, tajā iekļautas 10 tabulas un 9 attēli. Darbā izmantoti 53 avoti un nav pievienoti pielikumi.
Atslēgas vārdi reģions, novads, problēmas, tendences, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā region, county, problems, trends, development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 14:38:45