Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Tehnoloģisko inovāciju ietekmes uz sudraba ekonomikas attīstību izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the impact of technological innovations on the development of the silver economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Maija Šenfelde
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un zinātniski praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 109 avoti. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek veikta teorētiskā analīze par sudraba ekonomikas aspektiem un saistību ar tehnoloģiskajām inovācijām. Otrajā daļā veikta sudraba ekonomiku un inovāciju attīstības vidi ietekmējošie faktoru analīze. Trešajā daļā ir izvirzīts risinājums tehnoloģisko inovāciju uz sudraba ekonomikas attīstību novērtējuma veikšanai un saskaņā ar izstrādāto algoritmu veikts izvērtējums par Latvijas sudraba ekonomikas attīstības aspektiem. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka tehnoloģiskajām inovācijām ir būtiska nozīme senioru darba gaitu turpināšanai, veselības aprūpei un uzturēšanai, kā arī atbalsta nodrošināšanai patstāvīgai dzīvei senioriem mājās, tomēr strauja sudraba ekonomikas attīstība dažādu faktoru ietekmē nav paredzama.
Atslēgas vārdi sudraba ekonomika, tehnoloģiskās inovācijas, seniori
Atslēgas vārdi angļu valodā silver economy, technological innovations, seniors
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 14:14:39