Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ilgstošā bezdarba analīze Eiropas valstīs
Nosaukums angļu valodā Analysis of long-term unemployment in European countries
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Jekaterina Vozņuka
Recenzents Irina Voronova
Anotācija Bakalaura darba “Ilgstošā bezdarba analīze Eiropas valstīs” autore ir Katrina Deinekina. Zinātniska vadītāja ir docente, Dr. oec Jekaterina Vozņuka. Ilgstošais bezdarbs ir aktuāla sociāli-ekonomiska problēma vairākas Eiropas valstīs. Bakalaura darba mērķis ir analizēt ilgstošo bezdarbu, tā īpatnības un samazināšanas iespējas Eiropas Savienības valstīs. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Teorētiskā daļā ir izskatīta bezdarba būtība un veidi, definēts ilgstošs bezdarbs, izskatīta teorētiska informācija par ilgstošā bezdarba iemesliem, ietekmētām iedzīvotāju grupām, ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku, kā arī ir aprakstītas ilgstošā bezdarba samazināšanas metodes. Darba analītiskajā daļā ir izskatītas trīs Eiropas Savienības valstīs, analizējot ilgstošā bezdarba dinamiku, paradīšanas iemeslus un neaizsargātas grupas, kā arī sekas un samazināšanas paņēmienus tajos. Ir veikts analizējamo valstu salīdzinājums, identificējot kopīgas iezīmes un atšķirības. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi par pamata ilgstošā bezdarba aspektiem visās analizējamās valstīs. Secināts, ka, viens no pamata ilgstoša bezdarba iemesliem ir darba piedāvājuma un pieprasījuma nesakritības darbā tirgū, kuras, savukārt, ir saistītas ar kvalificēta darbaspēka trūkumu. Pamatojoties uz analizējamo valstu identificētam problēmām ir izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 72. lpp., tajā skaitā 5. tabulām, 7. attēliem, 4. pielikumiem.
Atslēgas vārdi ilgstošais bezdarbs, bezdarbs, ilgstošā bezdarba samazināšanas metodes, neaizsargātas iedzīvotāju grupas
Atslēgas vārdi angļu valodā long-term unemployment, unemployment, long-term unemployment reduction methods, vulnerable population groups
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 13:01:26