Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai ministrijā"
Nosaukums angļu valodā "Process approach for quality system development in a ministry"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Ingrīda Viša
Anotācija Ozola L. (2023). Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai ministrijā: Maģistra darbs. Vadītāja profesore I. Lapiņa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 21 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 17 avoti latviešu un 41 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt situāciju un sagatavot priekšlikumus procesu vadības attīstībai ministrijā, lai pilnveidotu kvalitātes sistēmas darbību un tādējādi paaugstinātu ministrijas darbības efektivitāti. Pirmajā darba daļā izvērtēta sistēmas veidošana un procesu pieeja, tai skaitā, identificējot procesu novērtēšanas pieejas. Tāpat tiek aplūkots jēdziens “process” un to veidojošie elementi, kā arī dažādu procesu savstarpējas mijiedarbības iespējamība un priekšnoteikumi. Tāpat pirmajā darba daļā sniegts darbā izmantoto metožu un pieeju pamatojums. Otrajā darba daļā veikta Tieslietu ministrijas darbības un iekšējās kontroles sistēmas, kā arī tās viena pamatprocesa – tiesību aktu projektu izstrāde – novērtēšana. Tāpat tiek veikta identificēto trūkumu un vājo vietu analīze, tai skaitā, veicot to cēloņu identificēšanu un tālāku analīzi. Trešajā darba daļā izstrādāti priekšlikumi darba otrajā daļā identificēto trūkumu novēršanai vai mazināšanai, kā arī ministrijas kvalitātes sistēmas attīstībai. Tāpat veikta izstrādāto priekšlikumu padziļināta analīze un izstrādāts rīcības plāns priekšlikumu ieviešanai un vēlākai novērtēšanai. Darba rezultātā identificēta procesu pieejas uzbūve no Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies cikla un riskos balstītas pieejas perspektīvas. Tāpat identificēta procesu pieejas ciešā sasaiste ar procesu novērtēšanas pieejām un procesiem, tai skaitā procesu savstarpējo mijiedarbību. Darba ietvaros arī identificēti pieci procesa elementi – darbības, darbību mijiedarbība, dati, resursi un dalībnieki. Izstrādāti priekšlikumi, kas vērsti uz procesa norises pārskatīšanu, zināšanu stiprināšanu un ex-post novērtēšanu, ko, veicot atsevišķus pielāgojumus, iespējams piemērot jebkuram valsts pārvaldes iestādē īstenotam procesam.
Atslēgas vārdi procesu pieeja; kvalitātes sistēmas attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā process approach; quality system development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 09:53:08