Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA “LEO PĒTIJUMU CENTRS”"
Nosaukums angļu valodā "Process approach for quality system development in the “LEO PĒTIJUMU CENTRS” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Krista Opmane
Anotācija Āboliņa-Ābola L. (2023). Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS”: Maģistra darbs. Vadītāja asociēta profesore A. Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 116 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 25 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 14 avoti latviešu un 64 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir izanalizēt SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” esošo kvalitātes sistēmu un procesus, lai izstrādātu priekšlikumus iespējamo kļūdu novēršanai projekta pieteikuma un Progresa pārskata sagatavošanas procesos, izmantojot procesu pieeju. Pirmajā darba daļā tika veikta literatūras avotu teorētisko aspektu analīze. Izmantojot literatūras pārskata analīzes metodi tika analizēti dažādu autoru publicētie viedokļi parkvalitātes vadības sistēmu, integrēto vadības sistēmu, procesu pieeju, kā arī projekta vadības metodoloģiju. Lai apkopotu un analizētu iegūtos datus, tika izstrādāta pētījuma metodoloģija. Otrajā darba daļā izmantojot metodes (Portera “piecu spēku analīzes modelis”, darbu sadales struktūra, procesu kartēšana, vērtību plūsmas analīze un FMECA) tika veikta projekta pieteikuma un Progresa pārskata sagatavošanas procesu analīze. Kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanai tika veikts iekšējais audits vadoties pēc standarta ISO 9001:2017 prasībām, savukārt integrētas vadības sistēmas izveidei, tika veikts svarīgāko iesaistīto personu aspektu novērtējums. Tika apkopotas un analizētas ar kvalitātes zudumu saistītās izmaksas. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti priekšlikumi projekta pieteikuma un Progresa pārskata sagatavošanas procesiem (interešu konflikta pašnovērtējums, neatkarīgs padomes eksperts, Microsoft project, metodikas pilnveide, semināru organizēšana u.c.), kvalitātes vadības sistēmai (kvalitātes mērķu reģistrs, kursi, komandas saliedēšanas pasākumi u.c.), kā arī integrētas vadības sistēmai (asistenta piesaiste un darba slodzes pārdale attiecināmo izmaksu auditoram). Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: lai pilnveidotu uzņēmuma kvalitātes sistēmu ir nepieciešams pilnveidot esošās procesu procedūras, ieviešot papildus kontroles mehānismus, veikt regulāru risku novērtēšanu, izmantot kontroles sarakstus, veidot vienotu dokumentāciju, kā arī motivēt un apmācīt darbiniekus, lai samazinātu neatbilstību skaitu un uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
Atslēgas vārdi Procesu pieeja, kvalitātes vadības sistēma, integrētas vadības sistēma, kvalitāte, projekts, projekta vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Process approach, quality management system, integrated management system, quality, project, project management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 09:08:28