Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgas darbības attīstības projekts lidostā
Nosaukums angļu valodā Project on development of sustainable operations in an airport
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Ieva Andersone
Anotācija Noslēguma darba autors: Matīss Sīpols Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Ilgtspējīgas darbības attīstības projekts lidostā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 25 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu, 21 angļu, valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izpētīta uzņēmuma darbība un struktūra, kā arī izanalizēti uzņēmuma finanšu rādītāji un izstrādāta tā SVID analīze. Veikta Baltijas aviācijas tirgus izpēte un tā konkurentu analīze. Izpētīta uzņēmuma stratēģija un darbības ilgtspējas jomā un izstrādāts projekts tās veicināšanai un attīstībai. Veikti projekta pilnveidošanās virzienu ieviešanas aprēķini. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sīpols, M., Kamols, U. (2023). Ilgtspējīgas attīstības projekts lidostā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīgas darbības attīstības projekts lidostā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on development of sustainable operations in an airport
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2023 22:17:07