Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Izglītības iestādes administratīvās informācijas sistēmas attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on development of administrative information system in an education institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Alda Bražūne
Recenzents Viktorija Babiča
Anotācija Noslēguma darba autors: Krista Bula Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: MBA, Dr.hist., vieslektore Alda Bražūne Noslēguma darba temats: Izglītības iestādes administratīvās informācijas sistēmas attīstības projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienots1 pielikums. Pētījuma mērķis ir izpētīt administratīvās informācijas sistēmas attīstības iespējas un izstrādāt projektu administratīvās struktūrvienības darba optimizācijai, lai atvieglotu administrācijas darbu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti. Analītiskajā daļā ir aprakstīta izglītības iestādes struktūra, veikta SVID un TOWS analīze, kā arī ievākta un apkopota informācija no darbinieku intervijām. Teorētiskajā daļā ir veikta zinātnisko rakstu analīze par kvalitātes vadības un digitālās transformācijas jautājumiem. Aprēķinu daļā ir izvirzītas divas alternatīvas un veikti aprēķini. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bula K., Bražūne A. (2023). Izglītības iestādes administratīvās informācijas sistēmas attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 64 lpp.
Atslēgas vārdi informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā, digitālā transformācija
Atslēgas vārdi angļu valodā information system in an education institution, digital transformation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2023 16:50:09