Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma attīstības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on increasing of competitiveness in a real estate development company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Jaunzems Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Nekustamā īpašuma attīstības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 22 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Atbilstoši pieejamās informācijas un datu apstrādei, kā arī tās analīzei, uzņēmumā SIA “Bonava Latvija” tika identificētas un izstrādātas ražošanas procesa uzlabošanas iespējas ieviešot kontroles mehānismus. Tika noteikta patērētāju mērķa grupu, pirkuma iegādes lēmuma pieņemšanas veids un vide, uz kuriem balstoties darba autors piedāvāja digitālā mārketinga konceptu un veicamās darbības. Uzņēmuma klientu segmenta dažādošanas nolūkos tika noteiktas mārketinga aktivitātes sadarbības veicināšanas un darba aprēķinu daļā salīdzināti izdevumu un ieguvumu proporcija. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jaunzems, M., Kamols, U. (2023). Nekustamā īpašuma attīstības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, RICU0, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 69 lpp.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, konkurētspēja, procesu efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, competitiveness, process efficiency
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2023 16:08:32