Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Zivsaimniecības un akvakultūras attīstības iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Opportunities for the development of fisheries and aquaculture in Latvia"
Struktūrvienība 32000 Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Darba vadītājs Krista Laktuka
Recenzents Zane Kušnere
Anotācija Par savu bakalaura darba tēmu izvēlējos “Zivsaimniecības un akvakultūras attīstības iespējas Latvijā. Izvēlētā bakalaura darba tēmas aktualitāti un novitāti pamato, tas, ka, Latvija ir bagāta ar iekšējiem un ārējiem ūdeņiem, šī prioritāte dot iespējas attīstīties Akvakultūras un Zivsaimniecības nozarēm. Pieņemot to, ka iedzīvotāju skaits pasaulē palielinās, jāņem vērā tas, ka iedzīvotāju pieprasījums pēc zivju produktiem arī palielināsies, kas savukārt nozīmē, ka nepieciešams akvakultūras nozari attīstīt, palielinot zivju resursus. Kā arī jau tagad ir zināms, ka, lai attīstītos šajā nozarē ir nepieciešamas inovācijas, kas virzīs attīstības gaitu uz priekšu. Taču kā problēma ir norādāms tas, ka zināšanu par jaunākajām tehnoloģijām un metodēm un inovāciju trūkums bremzē akvakultūras nozares attīstību Latvijā. Pētījumā tiek apskatīts: 1. Vispārējs zivsaimniecības akvakultūras, dīķsaimniecības apraksts un to vēsture. 2. Politiskais ietvars, starptautiskie dokumenti, kas ietekmē zivsaimniecību un akvakultūras attīstību. 3. Latvijas iestādes, likumdošana, kas regulē akvakultūras. 4. Statistika, uzņēmumi, paveiktais projektu ietvaros, 5. Ūdens piesārņojums un kvalitāte, recirkulācija, dažādas problēmas un izaicinājumi. 6. Sociālo pētījumu metožu iepazīšana. 7. Dziļās intervijas nozares pārstāvjiem. 8. SVID analīze. 9. Rekomendāciju izstrāde. Izdarītie svarīgākie secinājumi: 1. Liela loma akvakultūras un zivsaimniecības nozaru attīstībā ir zināšanu trūkums, tehnoloģiju trūkums, speciālistu trūkums, cenu sadārdzinājums un dabas apstākļi. 2. Lai saprastu, cik efektīvas ir izstrādātās inovācijas, tās ir jāpārbauda ilgtermiņā. Rezultāts ne vienmēr attaisno ieguldītos līdzekļus. Atslēgas vārdi: akvakultūra, zivsaimniecība, inovācijas. Bakalaura darbs sastāv no 66 lapām,7 attēliem, 4 tabulām un 54 izmantotās literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Akvakultūra, zivsaimniecība, inovācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Aquaculture, fisheries, innovation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2023 16:06:02