Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Biobutanola ražošanas tehnoloģisko elementu atlase"
Nosaukums angļu valodā "Biobutanol production technological element selection"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Krišs Spalviņš
Recenzents Gunārs Valdmanis
Anotācija Apzinoties to, ka lielu daļu no globālajam emisijām rada transporta sektors. Transporta sektorā ietilpst gan pasažieru pārvadāšana, gan kravu pārvadāšana. Emisijas rada kā privātais tā publiskais transporta sektors. Problēma ir viena - fosilās degvielas izmantošana rada siltumnīcefekta gāzes, kas rada pastiprinātu Zemes virsmas sasilšanu jeb globālo sasilšanu. Lai problēmu risinātu, tiek apskatītas alternatīvas degvielas, kas nerada tik daudz emisijas, cik fosilā degviela. Viens no variantiem ir biobutanols. Tāpēc tika veikts šis pētījums, lai apskatītu, kā Latvijā izdevīgāk un efektīvāk ražotu 2. paaudzes biobutanolu, respektīvi, no lauksaimniecības blakusproduktiem. Pētījumā tika apskatīti visi biobutanola ražošanas tehnoloģiskie – izejviela, pirmsapstrādes tehnoloģija, mikroorganismu, kas veiktu ABE fermentāciju un ekstrakcijas tehnoloģija. Katrs no šiem elementiem tika atlasīts atbilstoši to raksturojošiem parametriem jeb kritērijiem. Kritēriji tika apkopoti MCA, kas uzskatāmi norādīja uz rezultātiem. Svari katram kritērijam tika noteikti izmantojot ekspertu vērtējumus, apkopojot tos AHP analīzē. Pētījuma rezultātā tika atlasīti biobutanola ražošanas elementi. Kā izejviela tika atlasīti kviešu kātiņi, kas pārliecinoši tika izvirzīti kā galvenais blakusprodukts, kas varētu tikt izmantots biobutanola ražošanā. Kā efektīvākā no 3 izvēlētajām pirmsapstrādes metodēm tvaika eksplozija tika izvirzīta. Pētījumā tika salīdzināti 3 mikroorganismi - C. acetobutylicum DSM 792, C. beijerinckii DSM 6423, C. saccharoperbutylacetonicum DSM 14923. No tiem piemērotākais bija C. saccharoperbutylacetonicum DSM 14923. Detalizēti tika apskatītas arī visas ekstrakcijas metodes. No tām piemērotākā un efektīvākā tika atzīta perstrakcija jeb membrānu filtrācijas metode. Kopumā šis pētījums sniedz ieguldījumu alternatīvo degvielu attīstībā un izpētē. Pētījums sniedz ieskatu šī brīža biobutanola attīstības situācijā un iespējamā nākotnes risinājumā šī brīža problēmām, kas saistītas ar biobutanola ražošanu. Darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Biobutanola varavīksnes krāsas (Brainbow)”, projekta Nr. lzp-2021/1-0223, ietvaros, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.
Atslēgas vārdi Biobutanols, MCA, AHP, Globālā sasilšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Biobutanol, MCA, AHP, Global warming
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2023 19:20:07