Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Alternatīvu kurināmā izejvielu izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Research of alternatives for fuel raw material"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Vivita Priedniece
Recenzents Viktorija Terjaņika
Anotācija Alternatīvo kurināmo izmantošana var samazināt fosilo kurināmo izmantošanu, veicināt enerģētisko neatkarību, kā arī samazināt kurināmo resursu cenu svārstības. Potenciālākā izejviela alternatīvajiem kurināmajiem ir biomasa. Biomasa ir uzskatāma par oglekļa neitrālu, un ir vietējs resurss. Bakalaura darba mērķis ir veikt alternatīvu kurināmā izejvielu izpēti un analīzi, un praktiski pārbaudīt analīzes labākos variantus, lai noteiktu labāko alternatīvo izejvielu kurināmā ražošanai. Darba mērķa sasniegšanai ir veikta literatūras analīze, daudzkritēriju analīze un veikti kurināmā kvalitātes testi laboratorijā. Literatūras analīzē ir apskatīts pašreizējais kurināmo resursu patēriņš Latvijā. Ir analizēta arī biomasa kā kurināmā izmantošana, un analizētas 16 dažādas potenciālās alternatīvas. Daudzkritēriju analīzei ir izvēlēta TOPSIS metode, pēc tam ir veikta jutīguma analīze. TOPSIS metodē tiek salīdzinātas 10 no analizētajām alternatīvām, pamatojoties uz 8 kritērijiem, kuri ietver gan tehnoloģiskos, gan sociālos, gan vides un ekonomiskos aspektus. Kritēriju vērtējumi ir iegūti no literatūras analīzes un vides inženierzinātņu ekspertu vērtējumiem. Daudzkritēriju analīzē labākos rezultātus uzrādīja Kanādas zeltslotiņa, skujkoku čiekurs, kafijas biezumi un klūdziņu kārkls. Visām labāko rezultātu ieguvušajām alternatīvām ir zemi pelnu saturi. Skujkoku čiekuram un kafijas biezumiem ir arī augstākie sadegšanas siltumi. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, skujkoku čiekuri, Kanādas zeltslotiņa un kafijas biezumi tika testēti laboratorijā. Tika veikti sadegšanas siltuma, pelnu un mitruma satura testi. Testos atšķirīgākie rezultāti no literatūras analīzē iegūtajām vērtībām uzrādījās Kanādas zeltslotiņai. Skujkoku čiekura rezultāti bija līdzīgi, bet kafijas biezumu rezultāti augstāki. Pēc daudzkritēriju TOPSIS analīzes un kvalitātes testiem, kafijas biezumu kurināmā izejvielai ir augstākais rezultāts. Bakalaura darba apjoms ir 59 lapaspuses. Darbā ir 3 nodaļas, 20 attēli, 6 tabulas, 6 pielikumi un izstrādē izmantoti 94 literatūras avoti. Darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Zināšanas par alternatīvo biomasu virzībā uz enerģētisko neatkarību un klimata mērķiem (Bioenerģijas Observatorija)”, projekta Nr. lzp-2022/1-0414, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.
Atslēgas vārdi Kurināmais, siltuma daudzums, biomasa, degšana, pelnu saturs, alternatīvais, mitruma saturs, pieejamība, kurināmā kvalitātes testi, daudzkritēriju analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Fuel, calorific value, biomass, combustion, ash content, alternative, moisture content, availability, fuel quality tests, multi-criteria analysis
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2023 15:30:35