Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums Bioekonomikas pārvaldība. Bioaudits
Nosaukums angļu valodā Management of the bioeconomy. Bio-audit.
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Dace Lauka
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izveidot bioaudita metodoloģiju uzņēmumu līmenī, veikt tās aprobāciju pārtikas ražošanas uzņēmumā, analizēt iegūtos rezultātus no metodikas aprobācijas un izstrādāt ieteikumus bioresursu un to ražošanas atlikumu izmantošanai. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīta vides pārvaldības sistēmas un energopārvaldības sistēmas nozīme uzņēmumos. Tiek analizēta vides audita un energoaudita būtība, to norises process un šo auditu kā ieteikumu izstrādes rīka izmantošana. Otrajā nodaļā tiek izstrādāta bioresursu pārvaldības sistēmas metodika, kura balstās uz trīs ISO standartu būtību, tādējādi kļūstot par integrēto pārvaldības sistēmu. Nodaļā tiek apskatīts kādi ir integrētās pārvaldības sistēmas ieviešanas soļi, kas tajos ir iekļaujams un kādu pienesumu sistēmas ieviešana sniedz uzņēmumam, kurš plāno šo sistēmu ieviešanu. Trešajā nodaļā tiek sagatavota bioaudita – vienas no integrētās pārvaldības sistēmas sastāvdaļas – metodika bioresursu izmantošanas novērtēšanai. Nodaļas ietvaros tiek apskatīta bioaudita veikšanas kārtība, audita pārskata izstrādāšanas nosacījumi un bioaudita rezultātu identificēšana. Ceturtajā maģistra darba nodaļā tiek veikta jaunizveidotās bioaudita metodikas aprobācija alus ražošanas uzņēmumā, audita laikā tika veikta arī uzņēmuma apsekošana un ieteikumu izstrāde bioresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi bioaudita metodikas uzlabošanas iespējai. Darbs sastāv no 99 lapaspusēm, tajā ievietotas 3 tabulas, 33 attēli un tika izmantoti 151 literatūras avoti. Maģistra darbam ir pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi energoaudits, vides audits, metodikas izstrāde, bioresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā energy audit, environmental audit, methodology development, bioresources
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2023 14:11:34