Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju novērtējums daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of energy efficiency improvement opportunities in multi-apartment residential buildings"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Arnis Dzalbs
Anotācija Ēku sektors Latvijā veido 40 % no kopējās energobilances, un lielākā daļa daudzdzīvokļu ēku Latvijā ir būvētas kā padomju laika tipveida mājokļi. Lai ēku sektorā samazinātu siltumenerģijas patēriņu, ir nepieciešams veikt ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Darba mērķis ir analizēt tipveida daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu iespējas un sniegt rekomendācijas siltumenerģijas patēriņa samazināšanai. Ēku novērtējums tiek veikts apskatot sociālos un inženiertehniskos aspektus, lai atrastu vispiemērotāko risinājumu siltumenerģijas patēriņa samazināšanai un iedzīvotāju paradumu maiņai Latvijas daudzdzīvokļu ēkās. Sociālo aspektu novērtējums tiek veikts ar aptaujas anketas palīdzību, intervējot daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus un identificējot kavējošos šķēršļus ēku renovācijā. Inženiertehniskie aspekti tiek novērtēti analizējot vēsturiskos siltumenerģijas patēriņa datus un veicot ēkas vizuālo apsekojumu. Darba izstrādes gaitā secināts, ka ēkas un tās iedzīvotāji ir jāapskata kā vienota sistēma. Pēc sociālo aspektu novērtējuma, kavējošie faktori ēku renovācijā ir iedzīvotāju motivācijas trūkums un grūtības pieņemt lēmumu. Lai uzlabotu ēku energoefektivitāti namu apsaimniekotājiem ir jāizrāda inicatīva un jāmotivē iedzīvotāji, lai veiktu ēku renovāciju. Bakalaura darbs ir izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Energovienoti” ietvarā.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, daudzdzīvokļu ēkas, Padomju laika ēkas, tipveida projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency, multi-apartment buildings, Soviet-era buildings, typical projects
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2023 12:11:05