Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darba snieguma vadības procesa pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on improvement of work performance management process
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sandra Siliniece
Recenzents Ilze Valdovska
Anotācija Noslēguma darba autors: Viola Blicsone Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Vieslektore, Mg. Psych. Sandra Siliniece Noslēguma darba temats: Darba snieguma vadības procesa pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 11 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis – Izstrādāt darba snieguma vadības procesu pilnveides projektu uzņēmumā SIA SAKRET. Darba pirmajā daļā raksturota uzņēmuma SIA SAKRET vēsture, darbība, struktūra un analizēti personāla vadības procesi. Teorētiskajā daļā aprakstīti personāla vadības teorētiskie aspekti, tādi kā personāla un atalgojuma politika, motivācijas un novērtēšanas sistēmas, apmācību plānošana un organizēšana. Trešajā daļā izstrādāts darba snieguma vadības procesu uzlabošanas pasākumu projekts uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Blicsone, V., Siliniece, S. (2023). Darba snieguma vadības procesa pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma ‘’Uzņēmējdarbība un vadīšana’’, 60 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmums. Darba snieguma vadība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing company. Work performance management.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2023 08:27:08