Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ārzemju studentu iesaistes Latvijas ekonomikā novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the involvement of foreign students in the Latvian economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Jekaterina Vozņuka
Recenzents Rita Greitāne
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Ārzemju studentu iesaistes Latvijas ekonomikā novērtējums”. Pētījuma mērķis ir novērtēt ārzemju studentu iesaisti Latvijas ekonomikā. Darba autors ir Juris Veselovs, darba vadītāja – Dr.oec. Jekaterina Vozņuka. Pirmajā nodaļā ir apskatīta starptautisko studentu rašanās vēsture, kā arī ārzemju autoru pētījumu rezultāti par starptautisko izglītību dažādās pasaules valstīs. Apskatīti dažādi ieguvumi un problēmas, kas saistās ar ārzemju studentu izglītošanos mītnes valstī, kā arī pašu studentu studiju process. Otrajā nodaļā apstrādāti un analizēti Latvijas ārzemju studentu aptaujas dati un ārzemju studentu finanšu analīze; autors aprēķina un analizē starptautisko studentu finanšu pienesumu Latvijas ekonomikai. Trešajā nodaļā salīdzināts ārzemju studentu ekonomiskais ieguvums pasaulē ar Latvijas ārzemju studentu aptaujas rezultātiem un aprēķināto finansiālo ieguvumu Latvijas ekonomikai. Rezultāti liecina, ka katru mēnesi aptaujātie starptautiskie studenti Latvijas ekonomikai sniedz ievērojamu pienesumu PVN veidā, tāpēc būtu nepieciešams pastiprināti veicināt ārzemju studentu uzņemšanu Latvijā, izveidojot speciālu valsts politiku ārzemju studentu piesaistei. Maģistra darba apjoms ir 78 lappuses, ieskaitot 6 tabulas, 22 attēlus, 2 pielikumus un 49 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Studijas ārzemēs, Starptautisko studentu ekonomiskais ieguvums, RTU.
Atslēgas vārdi angļu valodā Studying Abroad, The Economic benefit of international students, RTU.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2023 21:49:04