Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Dzīves cikla novērtējums aukstās piegādes ķēdes kontekstā: novērtējums Latvijas olu ražotājam"
Nosaukums angļu valodā "Life Cycle Assessment of Cold Supply Chains: A Case Study of a Latvian Egg Producer"
Struktūrvienība 32000 Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Jeļena Pubule
Anotācija Pārtikas rūpniecība ir viens no lielākajiem industriālajiem sektoriem pasaulē un tā ir arī nozīmīgs siltumnīcefekta gāzu (GHG) emisiju veicinātājs, galvenokārt caur enerģijas izmantošanu ražošanā, pārstrādē, transportēšanā un saldēšanā, kā arī pārtikas atkritumu noglabāšanā poligonos. GHG emisijas ir būtisks cēlonis klimata pārmaiņām, un emisiju samazināšana no pārtikas rūpniecības ir būtiska klimata pārmaiņu mazināšanai. Produktu kvalitātes kontrole, visā pārtikas piegādes ķēdē, ir kritisks uzdevums pārtikas rūpniecībā, lai nodrošinātu pārtikas drošību, patērētāju uzticību un vides ilgtspējību. Risinot kvalitātes kontroles izaicinājumus, ir iespējams samazināt vides ietekmi, ieskaitot GHG emisijas, un veicināt ilgtspējīgākas prakses pārtikas nozarē. Maģistra darba ietvaros ir veikts dzīves cikla novērtējums (LCA) A klases Latvijā ražotu olu, ar mērķi novērtēt vides ietekmi, kas saistīta ar to aukstās piegādes ķēdi. Darbs sākas ar literatūras pārskatu, kas ietver pārskatu par olu ražošanu Eiropā un Latvijā, aukstajām piegādes ķēdēm pārtikas un olu rūpniecībā, vispārējām pārtikas aukstās piegādes posmiem, pētījumiem par pārtikas piegādes ķēdēm ES ar uzsvaru uz olu sektoru, vispārējām kritiskajām situācijām pārtikas un aukstās piegādes ķēdē, vides problēmām saistībā ar vispārējām pārtikas aukstās piegādes ķēdēm, vispārējo pārtikas un olu drošību un aizsardzību, vispārējiem pārtikas un olu atkritumiem, vides ietekmēm no dažāda veida pārtikas produktiem un olu piegādes, kā arī ir apskatīti izaicinājumi saistībā ar ilgtspēju. Metodoloģijas sadaļa apraksta pieeju, kas tika izmantota, lai veiktu dzīves cikla novērtējumu (LCA), ietverot pētījuma mērķi un robežas, deklarēto vienību, kas izvēlēta novērtējumam, un sistēmas robežas, kas definētas analīzei. Rezultātu un diskusiju sadaļa prezentē LCA aprēķinus, kas ietver vides ietekmes, dažādiem olu ražošanas un aukstās piegādes ķēdes posmiem, piemēram, produkciju, pakošanu, transportu, uzglabāšanu un izplatīšanu. Secinājuma un rekomendāciju sadaļa apkopo pētījuma galvenos atklājumus un sniedz rekomendācijas vides veiktspējas uzlabošanai olu aukstajā piegādes ķēdē Latvijā. Diplomdarbs dod ieguldījumu esošajā literatūrā par LCA un aukstajām piegādes ķēdēm, sniedzot ieskatu vides ietekmēs, kas saistītas ar olu ražošanu un izplatīšanu Latvijā. Pētījuma atklājumi potenciāli var tikt izmantoti olu ražotājiem, politikas veidotājiem un citiem ieinteresētajiem, lai pieņemtu lēmumus par olu piegādes ķēžu ilgtspējas uzlabošanu, vides ietekmju samazināšanu un ilgtspējīgu prakšu veicināšanu pārtikas nozarē. Diplomdarbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no 82 lapām, 30 atēliem, 7 tabulām un 88 atsaucēm.
Atslēgas vārdi Pārtikas industrija, siltumnīcefekta gāzu emisijas, dzīves cikla novērtējums, aukstās piegāžu ķēdes, vides ietekme, ilgtspējība, olu ražošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Food industry, greenhouse gas emissions, life cycle assessment (LCA), cold supply chain, environmental impact, sustainability, egg production
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2023 15:29:35