Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa procesu efektivitātes novērtējums uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of business process efficiency in a company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Kristīne Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba autors: Daniils Deineko Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Biznesa procesu efektivitātes novērtējums uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskās izpētes daļas un analītiskās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1 avots latviešu un 36 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz teorijas atziņām par Agile laika pārvaldības metodes pielietojumu uzņēmējdarbībā, Latvijas iedzīvotāju aptauju un kvalitatīvo lietojumprogrammas analīzi, izpētīt Latvijas nodarbināto iedzīvotāju un uzņēmēju gatavību izmantot laika pārvaldību uzņēmumos, lai optimizētu laika plānošanu ikdienas darbu veikšanā, kā arī sniegt priekšlikumus Latvijas uzņēmumu vadītājiem par iespējamajām laika optimizācijas iespējām, pielietojot Agile Jira. Darbs sastāv no 2 daļām. Pirmā nodaļā aplūkota laika pārvaldības teorijas, Agile nozīme projektu pārvaldībā un Jira lietojumprogrammas teorētiskie aspekti. Otrā nodaļa iekļauj metodoloģijas raksturojumu, analītiskā Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātu analīze un kvalitatīvais Jira lietojumprogrammas novērtējums. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Deineko, D., Šatrevičs, V. (2023). Biznesa procesu efektivitātes novērtējums uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 50 lpp.
Atslēgas vārdi laika pārvaldība, Atlassian Jira lietojumprogramma, Agile metodoloģija, projektu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Time management, Atlassian Jira application, Agile methodology, project management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2023 13:49:53