Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Augstākās izglītības iestādes personāla apmācības sistēmas pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on improvement of employee training system in a higher education institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Sarmīte Gailīte
Anotācija Noslēguma darba autors: Ance Poga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Mg. oec. Līga Kamola Noslēguma darba temats: Augstākās izglītība iestādes personāla apmācības sistēmas pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika veikta iestādes un tā personāla vadības raksturojums. Veikta esošā darbinieku apmācību sistēmas analīze un novērtējums. Rezultātu iegūšanai izmantota informācijas apkopošana un darbinieku anketēšana. Teorētiskajā daļā aplūkoti teorētiskie aspekti veiksmīgas darbinieku apmācību programmas izstrādāšanai un novērtēšanai. Projekta aprēķinu daļā sniegti risinājumi personāla apmācību sistēmas pilnveidošanai ieviešot darbinieku aptauju mācību vajadzību noteikšanai, darbinieku apmācību rezultātu novērtēšana un elektroniskas darbinieku apmācību sistēmas ieviešana. Darba noslēgumā ir apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Poga, A., Kamola, L. (2023). Augstākās izglītība iestādes personāla apmācības sistēmas pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 68 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku apmācība, darbinieku apmācības sistēma, apmācību plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā employee training, employee training system, training plan
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 19:33:18