Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Investīciju projekta novērtējums ražošanas procesu plānošanas pilnveidošanai metālapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the investment project for the improvement of production process planning in the metalworking company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Jekaterina Komkova
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Ūlands Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Metālapstrādes uzņēmuma investīciju projekta novērtējums ražošanas procesu plānošanas pilnveidošanai Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 52 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 16 tabulas, 14 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu, 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veikta uzņēmuma finanšu darbības analīze, nozares apskats un investīcijas projekta aprēķins, kurā konstatēts, ka projekta investīcija ir rentabla. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ūlands M., (2023). Metālapstrādes uzņēmuma investīciju projekta novērtējums ražošanas procesu plānošanas pilnveidošanai. Diplomprojekts. Liepāja: RTU, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 52 lpp. Atslēgas vārdi: Investīciju projekts, ražošanas procesu novērtējums, plānošanas pilnveidošana.
Atslēgas vārdi Investīciju projekts, ražošanas procesu novērtējums, plānošanas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment project, evaluation of production processes, planning improvement
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 18:42:55