Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Galveno virzītājspēku un vājo posmu noteikšana lauksaimniecības sektora virzībā uz klimatneitralitāti"
Nosaukums angļu valodā "The main driver and weak point identification in the agricultural sector's progress towards climate neutrality"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ketija Bumbiere
Recenzents Arnis Dzalbs
Anotācija Lauksaimniecības nozare saglabā būtisku lomu gan pasaules, gan Latvijas ekonomikā un ir būtiska ekonomikas izaugsmei, tomēr gan Eiropā, gan Latvijā lauksaimniecības sektors ir viena no lielākajām emisiju radītajām nozarēm ar augstu produktivitātes un efektivitātes uzlabošanas potenciālu. Darba mērķis ir noteikt virzītājspēkus un vājos posmus, kas kavē vai stimulē lauksaimniecības virzību uz nulles emisiju lauksaimniecību. Būtiskākie darba uzdevumi ir veikt: • literatūras analīzi, • ievērojama piensaimniecības uzņēmuma vizīti, • sistēmdinamikas modeļa izveidi, • lauksaimniecības virzības uz klimatneitralitāti galveno virzītājspēku un šķēršļu noteikšanu. Literatūras analīzes sadaļā tiek apskatīts lauksaimniecības sektors Latvijā, inovāciju ieviešanas nozīmi katrā lauksaimniecības virzienā, un kā tas mazina ietekmi uz vidi un samazina vai palielina peļņu. Tiek izpētīti atbalsta pasākumi, pārvaldes sistēmas, kvalitātes sertifikāti gan Latvijā, gan Eiropā, kur tiek noteikta to ietekme. Tika veikta ievērojama piensaimniecības uzņēmuma vizīte, kura veic nopietnu investēšanu, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību augstākajā līmenī un nepārtraukti uzlabotu saimniecības darbību. Vizītes laikā tika noskaidrots, ka investēšana termoregulācijas, barības kvalitātes un kūtsmēslu apsaimniekošanas līmeņa uzlabošanā palielina peļņu, kas palielina iespēju investēt vēl citos uzlabojumos. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izveidots sistēmdinamikas modelis, kas tika balstīts uz piensaimniecības uzņēmumu, ar mērķi attēlot investēšanas veikšanas ietekmi uz radītajām emisijām, kā arī uz ienākumiem. No modeļa tika iegūts, ka palielinot izslaukumu no govs, ir iespējams, palielināt saražoto produkcijas daudzumu, kas samazina radītās emisijas uz saražotās produkcijas apjoma par 60% un palielina ienākumus no piena pārdošanas arī par 60%. No modeļa tika noteikts, ka viens no svarīgākajiem virzītājspēkiem ir atbilstoši atbalsta pasākumi, kuri veicinātu virzību uz klimatneitralitāti un ir svarīgi izstrādāt valsts politiku, kas nodrošinātu saražotās produkcijas realizāciju tirgū par pietiekami stabilu un adekvātu cenu, lai uzņēmumam būtu pietiekoši līdzekļi investīciju veikšanai. Darbā iekļauti 47 attēli, 8 tabulas un 152 atsauces uz literatūras avotiem
Atslēgas vārdi Lauksaimniecība; Klimatneitralitāte; Inovācijas; Ilgtspēja; SEG emisijas; Sistēmdinamika
Atslēgas vārdi angļu valodā Agriculture; Climate Neutrality; System Dynamics, Sustainability, Innovations, GHG emissions, Policy
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 17:58:40