Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas novērtējums ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Introducing the AML/CFT Internal Control System in Outsourced Accounting Companies”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Igors Kukjans
Recenzents Sandra Bāliņa
Anotācija Autores Diānas Dilānes darbs profesionālā bakalaura grāda muitas un nodokļu administrēšana iegūšanai “NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas novērtējums ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumos”. Darba apjoms ir 57 lapaspuses, tas satur 8 tabulas un 8 attēlus. Darba izstrādē izmantoti 28 literatūras avoti. Bakalaura darbam nav pielikumu. Bakalaura darbā tika izvirzīts sekojošs mērķis: pamatojoties uz teorētisko izpēti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas vispārējiem mērķiem, ka arī labas prakses un zinātnisko atziņu analīzi, izstrādāt ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumu NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu un veikt to praktisko pielietošanu. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apskatīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas vispārējus mērķus un svarīgākus jēdzienus; 2. Analizēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas ietekmi uz ekonomiku un uzņēmējdarbību; 3. Veikt NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas veidošanas ārpakalpojumu uzņēmumos tiesiskā ietvara analīzi; 4. Izpētīt nodokļu risku vērtēšanas paņēmienus un izvēlēties parametrus pēc kuriem vērtēt NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas veidošanas ārpakalpojumu uzņēmumos; 5. Aprakstīt NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumos novērtēšanas metodoloģiju; 6. Piemērot izstrādātu metodoloģiju praksē; 7. Veikt gala secinājumus un uzlabojumu priekšlikumus. Darba izstrādē izmantotas sekojošas pētījuma metodes: galvenokārt ir monogrāfiskā metode - veikts pētījums, izmantojot jau esošās atziņas un pētījumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā. Bakalaura darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām un 6 apakšnodaļām. Pirmajā daļā autore apskata nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas vispārējus mērķus un svarīgākus jēdzienus, analizējot statistisku informāciju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas ietekmi uz ekonomiku un uzņēmējdarbību. Otrajā daļā autore veic NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas veidošanas ārpakalpojumu uzņēmumos tiesiskā ietvara analīzi, kā arī analīzē zinātnisku literatūru un praksi attiecībā uz nodokļu risku vērtēšanu. Trešajā nodaļā, autore piedāvā NILL/TF iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumos novērtēšanas metodoloģiju un veic to praktisku pielietošanu uzņēmumā SIA “X”.
Atslēgas vārdi NILL/TF, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma finansēšana, ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā AML/TF, money laundering, financing of terrorism, outsourcing accounting firms
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 16:59:12