Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „PVN galīgās sistēmas ieviešanas Latvijā izvērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Introduction of the Definitive VAT System in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Andželika Vilks
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “PVN galīgās sistēmas ieviešanas Latvijā izvērtēšana”. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) galīgā sistēma ir aktuāla, jo PVN sistēma Eiropas Savienībā tika izveidota jau pirms vairāk kā 25 gadiem kā pagaidu variants, kuru visu šo gadu garumā neizdevās sakārtot. Lai arī pagāja vairāki gadi, šobrīd tiek ieviestas dažādas izmaiņas sistēmā, lai tiktu sasniegta galīgā sistēma pārrobežu tirdzniecībā, kas nodrošinātu vienotu un godīgu tirgu visā Eiropas Savienībā. PVN regulējuma izmaiņas ir nepieciešamas, lai PVN sistēma būtu atbilstoša mūsdienu videi, kas šobrīd piedzīvo strauju digitalizāciju, tehnoloģiju iesaistes pieaugumu un biznesa modeļu maiņu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt PVN galīgās sistēmas būtību, izmaiņas PVN piemērošanā un kā šīs izmaiņas ietekmē PVN piemērošanu Latvijā. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. apskatīt PVN sistēmas esošo regulējumu, tā piemērošanu pārrobežu darījumos un esošās sekas, kas rodas no PVN krāpšanas; 2. izpētīt jau ieviestās un plānotās reformas PVN sistēmā, kā arī sīkāk izpētīt sertificēta nodokļa maksātāja statusu; 3. raksturot nepieciešamās izmaiņas PVN piemērošanā Latvijā un novērtēt jau ieviesto izmaiņu ietekmi PVN piemērošanā Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs daļām, sešām nodaļām, pieciem attēliem, deviņām tabulām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Kopējais darba apjoms ir 51 lapaspuse. Darba veidošanā tika izmantoti 58 avoti. Atslēgas vārdi – pievienotās vērtības nodoklis (PVN), galīgā sistēma, krāpšana, sertificēts nodokļa maksātājs, digitalizācija.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), galīgā sistēma, krāpšana, sertificēts nodokļa maksātājs, digitalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax (VAT), definitive system, fraud, certified taxable person (CTP), digitalisation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 13:42:02