Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā The project for increasing the profitability of a outsourcing accounting company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Sandra Bāliņa
Anotācija Bakalaura darba autore: Jekaterina Jeļisejenko Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: zin. asistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts: darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 34 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 27 avoti latviešu un 11 avoti angļu valodā. Bakalaura darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izpētot uzņēmuma pozīciju nozarē, darba autore konstatēja, ka uzņēmums ieņem salīdzinoši zemu pozīciju starp tā tiešajiem konkurentiem. Uzņēmuma rentabilitātes rādītājs 2021. gadā bija zemāks nekā nozares vidējais rādītājs. Aplūkojot uzņēmuma darba procesus tika secināts, ka lielākoties grāmatveža darba procesus veido monotonas darbības. Analizējot uzņēmuma rentabilitātes rādītāju uzlabošanas iespējas, darba autore piedāvā ieviest digitalizācijas risinājumus uzņēmuma darba procesiem, kas spētu optimizēt darba procesus un palielināt uzņēmuma kapacitāti jaunu klientu apkalpošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jeļisejenko, J., Kasperoviča, L. (2023). Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 70 lpp.
Atslēgas vārdi ārpakalpojuma grāmatvedība, rentabilitāte, darba optimizācija, digitalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing accounting, profitability, work optimization, digitization
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 12:16:42