Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Pāreja uz aprites bioekonomiku: Smiltsērkšķu plantācijas piemērs"
Nosaukums angļu valodā "Transition towards a circular bioeconomy: A case study of sea buckthorn plantation"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Arnis Dzalbs
Recenzents Ilze Luksta
Anotācija Lauksaimniecības sektors ir viens no galvenajiem tautsaimniecības sektoriem pasaulē, tomēr lauksaimniecība 2019. gadā saražoja 22% no kopējā SEG emisiju apjoma pasaulē, tādēļ ir nepieciešams rast veidu, kā samazināt radušos SEG emisiju apjomu, spējot apmierināt pieaugošo nepieciešamību pēc pārtikas produktiem. Viens no piedāvātajiem variantiem ir aprites bioekonomikas ieviešana pārtikas rūpniecībā un lauksaimniecībā. Izvirzītais darba mērķis ir apzināt aprites bioekonomikas biznesa modeļa ieguvumus un riskus salīdzinot ar konvencionālās pārstrādes modeli, smiltsērkšķus audzējošas saimniecības piemērā. Tika izstrādāta metodoloģija resursu patēriņa analīzei, ekonomiskā novērtējuma veikšanai un multikritēriju analīzei. Ar metodoloģijas palīdzību tika salīdzināts esošais konvencionālās pārstrādes biznesa modelis un aprites bioekonomikas biznesa modelis. Ar izstrādāto metodoloģiju tika veikta resursu patēriņa analīze, kā arī veikta pārejas ekonomiskās lietderības novērtējums. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem no izstrādātajām analīzēm, tika veikta multikritēriju analīze abu biznesa modeļu salīdzināšanai un veikta jutības analīze alternatīvu energoresursu ražošanas ieviešanai izvēlētajā saimniecībā. Multikritēriju analīzes rezultāti liecina, ka aprites bioekonomikas biznesa modelis ir piemērotāks smiltsērkšķu pārstrādei maza izmēra zemnieku saimniecībā Latvijā. Ekonomiskā novērtējuma analīze liecināja, ka piesaistot papildus finansiālo atbalstu pāreja atmaksātos tuvāko divu gadu laikā. Tomēr veiktā resursu patēriņa analīze norādīja uz trūkumiem sistēmas ieviešanai dēļ paaugstināta energoresursu patēriņa. Bakalaura darbs sastāv no 56 lapaspusēm, un ir papildināts ar ilustratīvo materiālu – 24 attēliem, 15 tabulām. Izstrādājot bakalaura darbu, tika izmantoti 87 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Aprites bioekonomika, CO2 emisijas, ilgtspējība, blakusprodukti, blakusproduktu pārstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Circular bioeconomy, CO2 emissions, sustainability, by-products, by-products processing
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 12:09:37