Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums Elektrotransporta uzlādes infrastruktūras slodzes modelēšana
Nosaukums angļu valodā Modelling of electric load of electric vehicle charging infrastructure
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Gatis Bažbauers
Recenzents Aiga Barisa
Anotācija Elektrisko transportlīdzekļu (EV) skaits pasaulē strauji pieaug, un uzlādes infrastruktūrai ir jāseko līdzi šim tempam. Pieaugot uzlādes slodzei, energosistēmai ir jāpielāgojas arī pieaugošajam enerģijas pieprasījumam. Šī pētījuma izpētes jautājums: kāda ir EV uzlādes ietekme uz elektriskās slodzes profilu atkarībā no EV skaita un uzlādes staciju kombinācijas (mājas, publiskās, ātrās)? Un cik lielu daļu no kopējā EV enerģijas pieprasījuma var nodrošināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem, t.i., vēja un saules enerģijas, ņemot vērā šo tehnoloģiju uzstādītās jaudas un atbilstību starp elektroenerģijas ražošanu un patēriņu. Kā metode tika izmantota enerģētikas sistēmas modelēšana katru stundu dažādām uzlādes staciju kombinācijām, elektrotransportlīdzekļu skaitam, vēja elektrostaciju un saules elektrostaciju uzstādīto jaudu scenārijiem. Kā modelēšanas rīks tika izmantota programmatūra "EnergyPLAN". Rezultāti parāda kopējo elektroenerģijas pieprasījumu, maksimālo slodzi un elektrotransportlīdzekļu uzlādes jaudas pieprasījuma daļu, ko var segt ar atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām Latvijas energosistēmā 2050. gadā. Rezultāti iegūti dažādu elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju kombināciju scenārijiem. Darbs sastāv no 84 lappusēm, ietver 48 attēlus, 10 tabulas un 2 pielikumus. Darba gaitā izmantoti 46 literatūras avoti. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi elektromobiļi, uzlādes stacijas, uzlādes profili, jaudas slodzes, elektrotīkls, atjaunojamie energoresursi, Latvijas situācija
Atslēgas vārdi angļu valodā electric cars, charging stations, charging profiles, power loads, electricity network, renewable energy resources, situation of Latvia
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 12:08:41