Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma budžeta veidošanas un kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā The project for improving the construction company's budgeting and control system
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Ieva Kustova
Anotācija Bakalaura darba autors: Kaiva Maskalāne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Būvniecības uzņēmuma budžeta veidošanas un kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70. lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 27 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksta ietverti: 35 avoti, t.sk. 18 latviešu, 16 angļu un 1 horvātu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmums SIA “Baltijas celtniecības sastatnes” ir augošs uzņēmums, kam palielinoties apgrozījumam un peļņai, ir jāpievērš arvien lielāka uzmanība uzņēmuma finanšu plānošanas mehānismiem. Tā kā uzņēmumā šobrīd netiek izstrādāts budžets, to ieviešot uzņēmums iegūs lielāku kontroli pār savām finansēm, kas palīdzēs uzņēmumam pieņemt lēmumu riska situācijās, kā arī uzņēmumam ir iespēja labāk pārredzēt savus ieņēmumus un izmaksas. Izanalizējot savas izmaksas, uzņēmums var identificēt neefektīvi izmantotos naudas līdzekļus un tos novērst, kas uzlabos uzņēmuma darbības efektivitāti un palīdzēs finanšu plānošanā, ekonomiskās krīzes situācijās. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Maskalāne, K., Kasperoviča, L. (2023). Būvniecības uzņēmuma budžeta veidošanas un kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Liepāja: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 70.lpp.
Atslēgas vārdi budžets, kontrole, plānošana, būvniecība, ieņēmumi, izdevumi
Atslēgas vārdi angļu valodā budget, control, planning, construction, revenues, expenses
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 12:07:01