Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma ieņēmumu palielināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā The project of revenue increase in a service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Sproģe
Recenzents Ieva Kustova
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Marija Kairēna Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof., Dr.sc.administr, Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma ieņēmumu palielināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 12 angļu valodā un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc pakalpojumu cenas palielināšanas un jauna pakalpojuma piedāvāšanas, uzreiz ir saskatāmi finansiāli ieguvumi, ko šīs ieviestās ieņēmumu palielināšanas metodes spētu dot personāla atlases uzņēmumam SIA “ASTRAL Recruiting”. Cenu palielināšana līdz vidējam konkurentu cenu līmenim uzņēmumam nodrošinātu 5,7% lielākus ieņēmumus jeb 3090,00 eiro. Ņemot vērā, ka cenu palielināšana neprasa papildus izdevumus, šis ir labs veids kā iegūtu papildus līdzekļus. Tajā pašā brīdī, ja uzņēmums ieviestu jauna pakalpojuma piedāvāšanu, kas būtu savas gadiem uzkrātās CV datu bāzes pārdošanagada laikā uzņēmums SIA “ASTRAL Recruiting” spētu gūt līdz pat 109900,00 eiro lielu ieņēmumu pieaugumu, kas ir salīdzinoši liela summa attiecībā pret 2021.gada ieņēmumiem, kuri bija gandrīz uz pusi mazāki 55500,00 eiro apmērā. Tā kā arī šī metode neprasa papildus investīcijas, uzņēmumam būtu iespēja izmantot abas metodes, lai uzlabotu savu finansiālo situāciju, kas nozīmē, ka ieviešot šīs metodes ir iespēja palielināt ieņēmumus par 51% attiecībā pret 2021.gadu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kairēna, M., Sproģe, I. (2023). Pakalpojuma uzņēmuma ieņēmumu palielināšanas projekts. Diplomprojekts. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 66. lpp. Atslēgas vārdi: ieņēmumi, pakalpojums, cena, personāla atlase, datu bāze
Atslēgas vārdi ieņēmumi, pakalpojums, cena, personāla atlase, datu bāze
Atslēgas vārdi angļu valodā income, service, price, recruiting, data base
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 11:46:40