Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārtikas ražošanas uzņēmuma rentabilitātes palielināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increasing the profitability of a food production company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Anita Titova
Recenzents Ludmila Rozgina
Anotācija Bakalaura darba autors: Daniela Reimane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Anita Titova Bakalaura darba temats: Pārtikas ražošanas uzņēmuma rentabilitātes palielināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 17 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās, teorētiskās un aprēķinu daļas. Analītiskajā daļā iekļauti uzņēmuma finanšu dati, konkurenti, struktūra. Teorētiskajā daļā apskatīti veidi rentabilitātes paaugstināšanai, tai skaitā pašizmaksas samazināšanai. Aprēķinu daļā sniegti priekšlikumi rentabilitātes paugstināšanai, tai skaitā darbinieku slodzes optimizācijai un izmaksu samazināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Reimane D., Titova A. (2023). Pārtikas ražošanas uzņēmuma rentabilitātes palielināšanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana, 61 lpp.
Atslēgas vārdi rentabilitāte, bruto peļņa, ienesīgums, ražošanas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā profitability, gross profit, profitability, production company.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 11:46:10