Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tabakas un alternatīvo tabakas produktu akcīzes nodokļa administrēšanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Administration of Excise Duties on Tobacco and Alternative Tobacco Products”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Vaira Gromule
Anotācija Bakalaura darba tēma ir "Tabakas un alternatīvo tabakas produktu akcīzes nodokļa administrēšanas analīze". Tēmas aktualitāte ir saistīta ar plānoto Padomes direktīvas 2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm pārskatīšanu, kas balstīta uz 2020. gada februārī publicēto direktīvas novērtējumu. Novērtējumā tika konstatētas dažādas darbības sfēras, kurās direktīva nesniedz optimālu regulējumu. Šobrīd noteiktās minimālās likmes nespēj efektīvi regulēt likmju un cenu pieaugumu tabakas produktiem, kā arī administrēt jauno tabakas un alternatīvo tabakas izstrādājumu tirgu, kura pamatā ir karsējamā tabaka un elektroniskās cigaretes. Šo iemeslu dēļ esošā direktīva pilnvērtīgi nesasniedz tās mērķi - nodrošināt iekšējā tirgus un cilvēku veselības aizsardzību. Bakalaura darba pētījuma objekts ir tabakas un alternatīvie tabakas produkti. Pētījuma priekšmets ir akcīzes nodoklis tabakas un alternatīvajiem tabakas produktiem. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Eiropas Savienības Padomes akcīzes nodokļa direktīvas efektivitāti un plānoto grozījumu ietekmi uz tabakas un alternatīvo tabakas produktu tirgu un nodokļu administrēšanu Latvijā. Lai sasniegtu mērķi tika salīdzināts akcīzes nodokļa regulējumus tabakas un alternatīvajiem tabakas produktiem Baltijas valstīs. Veikta ieņēmumu analīze un legālās un nelegālās aprites analīze. Novērtēta tabakas un alternatīvo tabakas izstrādājumu politika, salīdzinot izstrādājumu cenas ietekmi uz patērētāju pirktspēju un novērtējot Eiropas Savienības priekšlikumus grozījumiem esošajā nodokļa politikā. Identificēti un analizēti iespējamie riski nodokļu administrēšanā un nodokļa iespējamo izmaiņu ietekmi uz tirgu un nodokļu ieņēmumiem Latvijā. Tika izstrādāti secinājumi un sniegt priekšlikumi akcīzes nodokļa administrēšanas uzlabošanai tabakas un alternatīvajiem tabakas izstrādājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, 7 nodaļām, 53 lapaspusēm, 7 tabulām, 12 attēliem un 1 formulas. Darba izstrādē tika izmantoti 57 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis, tabakas izstrādājumi, alternatīvie tabakas izstrādājumi, nelegālais tirdzniecība, akcīzes nodokļa ieņēmumi, nodokļa administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise tax, tobacco products, alternative tobacco products, illegal trade, excise tax revenue, tax administration
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 10:47:45