Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Finanšu pakalpojuma uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Internal control system improvement project of a financial service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Jekaterina Komkova
Anotācija Noslēguma darba autors: Ilze Dimza Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Noslēguma darba temats: Finanšu pakalpojuma uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 52 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 14 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veicot uzņēmuma iekšējo kontroles procesu analīzi tika konstatētas nepilnības procesos, kuras var novērst ieviešot procesu automatizāciju. Kā risinājums nepilnību novēršanai tiek piedāvāts uzņēmumam izmantot “programmatūra kā pakalpojums” moduļos jaunu klientu izskatīšanas un ienākošo un izejošo maksājumu uzraudzības posmos. Tādējādi tiktu samazināti riski, kuriem uzņēmums ir pakļauts un tiktu palielināta uzņēmuma kapacitāte. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Dimza, I., Lāce, N. (2023). Finanšu pakalpojuma uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, LSZC bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 52 lpp.
Atslēgas vārdi iekšējās kontroles sistēma, procesu automatizācija, risku samazināšana, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumi, finanšu pakalpojumu uzņēmums.
Atslēgas vārdi angļu valodā internal control system, process automation, risk mitigation, AML and proliferation financing mitigation measures, financial institution
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 10:33:55