Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ārpakalpojumu grāmatvedības nozīmes analīze uzņēmējdarbībā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Importance of Outsourcing Accounting Services in Business”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Sandra Bāliņa
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Ārpakalpojumu grāmatvedības nozīmes analīze uzņēmējdarbībā”. Noslēguma darbs ir rakstīts latviešu valodā, sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 3 tabulas un 2 pielikumi. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti 24 avoti latviešu valodā, 44 angļu valodā. Noslēguma darba literatūras un avotu sarakstā ietilpst publikācijas par pētījumu rezultātiem, grāmatas, zinātniskie žurnāli, statistikas dati, dažādi interneta resursi, uzņēmumu nepublicētie materiāli, likumi, autora veiktās anketas. Ekonomikas globalizācija, pieaugošā starptautiskā konkurence un uzņēmējdarbības formālie un juridiskie nosacījumi, veido jaunus uzņēmēju darbības mērķus un izvēles, kas tieši ietekmē arī grāmatvedības sistēmā notiekošās izmaiņas. Ārpakalpojumu grāmatvedības izaugsme un attīstība rada jaunas iespējas , kas ļauj dažādiem uzņēmumiem pārdefinēt un pārstrukturēt savas darbības. Uzņēmēju izvēle, kas vērsta par labu ārpakalpojumam mūsdienās var būt svarīgs stratēģisks lēmums un var būtiski mainīt uzņēmējdarbības struktūru un ekonomisko stabilitāti. Ieviešot jaunas tehnoloģijas un sekojot līdzi mainīgajam tirgum, ārpakalpojumu industrija virzās no zemāku izmaksu piedāvājuma modeļa uz jaunu, inovatīvu pievienotās vērtības radīšanas modeli. Bakalaura darba mērķis ir veikt ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma darbības analīzi un novērtēt tā ietekmi uz uzņēmējdarbību. Noslēguma darba pētījuma objekts ir ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma SIA “AM Accounting” darbība. Pētījuma priekšmets ir ārpakalpojumu grāmatvedības nozīmes analīze un pilnveidošanas iespējas. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts ārpakalpojumu grāmatvedības raksturojums, šīs biznesa nozares attīstība no vēstures līdz mūsdienām, ārpakalpojuma būtība un puses, kas sekmējušas ārpakalpojumu izaugsmi un popularitāti. Jau realizētu pētījumu rezultātu apkopojums un analīze tiek veikta darba analītiskajā daļā. Tiek pētīti ārpakalpojumu grāmatvedības lielākie ieguvumi un mūsdienu aktualitātes nozarē, pamatā aplūkojot nozares speciālistu un ekonomistu sniegtās atziņas, rakstus, grāmatas, veiktos pētījumus. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv no ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma klientu analīzes pēc to finansiālajiem un organizatoriskajiem rādītājiem, ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu izmaksu salīdzināšanas ar algota darbinieka izmaksām uzņēmumā, kā arī klientu anketas analīzes par to viedokli par ārpakalpojumu grāmatvedības ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī izteikti priekšlikumi ārpakalpojumu grāmatvedības darba uzlabošanai.
Atslēgas vārdi ārpakalpojums, grāmatvedība, ārpakalpojumu grāmatvedība, uzskaite
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing, accounting, outsourcing accounting, bookkeeping
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 09:55:17