Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Vienotas veloinfrastruktūras izveide Cēsu pilsētā un tās apkārtnē” (“Bērzaines ielas pārbūve Cēsīs”)
Nosaukums angļu valodā “Establishment of a Unified Cycling Infrastructure in and around Cesis Town” ( “Reconstruction of Berzaines Street in Cesis”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Jānis Bidzāns
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām – bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darba nosaukums ir “Vienotas veloinfrastrūkturas izveide Cēsu pilsētā un tās apkārtnē” un tas sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā tiek vērtēti velosatiksmes projektēšanas pamatprincipi apskatot Latvijas Valsts standartus velosatiksmes projektēšanā. Tiek aplūkoti veiksmīgas velosatiksmes plānošanas pamatprincipi, mērķi un velosatiksmes formas. Otrajā daļā tiek aplūkota uz automašīnu centrētas pilsētas negatīvā ietekme uz sabiedrības veselību un kopējo ekonomiku, tādējādi labāk liekot izprast velosatiksmes attīstības nozīmība. Trešajā daļā tiek apskatītas divas pilsētas un to apkārtnes, kurās ir attīstīta velosatiksme, šādi dodot ieskatu kā izskatās veiksmīgi integrēta velosatiksme pilsētvidē. Ceturtajā daļā tiek apskatīta esošā veloimfrastruktūra Cēsu pilsētā un tās apkārtnē, tiek veikta izpēte par iespējamajiem uzlabojumiem gan infrastruktūrā, gan sabiedrības izglītošanā. Tiek piedāvāti vairāki alternatīvi maršruti, kas varētu papildināt Cēsu apkārtnes veloinfrastruktūras tīklu.° Piektajā daļā tiek veikti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi veloinfrastruktūras uzlabošanai. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts būvprojekts Bērzaines ielai, kas atrodas Cēsīs. Tā ietvaros tiek veikta satiksmes intesitātes uzskaite, caurtekas caurplūdes aprēķini. Sastādīts darbu veikšanas projekts, aprakstīti būvprocesi un izstrādāta grafiskā daļa, kas ietver ielas šķērsgriezuma rasējumus, ģenerālplānus, tehnoloģiskās kartes. Ielas būvprojekts projektēts 573 m garumā. Ielai paradzēts trotuārs gājējiem vienā ielas pusē, un kopīgs gājēju unveloceļš otrpus ielai. Darbs sastāv no 138 lapas pusēm, 42 attēliem un 26 tabulām.
Atslēgas vārdi veloinfrastruktūras projektēšana, infrastruktūras analīze, plānošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā cycling infrastructure design, infrastructure analysis, planning.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 09:53:19