Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Risinājumi nodokļu risku vadības procesu ieviešanai informācijas tehnoloģiju uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Solutions for Introducing Tax Risk Management Processes in an Information Technology Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Bāliņa
Recenzents Vaira Gromule
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Risinājumi nodokļu risku vadības procesu ieviešanai informācijas tehnoloģiju uzņēmumā”. Tēmas aktualitāte saistīta ar mūsdienās pieaugošo sabiedrības izpratni par nodokļu risku vadības risinājumu ieviešanas nepieciešamību uzņēmējdarbības ikdienas procesos. Ikvienam uzņēmumam, neatkarīgi no tā darbības veida un lieluma, ir jāpilda normatīvo aktu prasības nodokļu jomā, tāpēc ir svarīgi ieviest mehānismus, kas palīdzētu uzraudzīt pareizu nodokļu saistību izpildi. Viens no šiem mehānismiem ir nodokļu risku vadība, kuras darbība sīkāk pētīta bakalaura darba ietvaros. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt nodokļu risku vadības un dokumentēšanas procesu, izveidojot praktisko risinājumu projektu informācijas tehnoloģiju uzņēmumam, un izstrādāt priekšlikumus identificēto risku kontrolei. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek veikta risku vadības attīstības izpēte un riska un nodokļu riska jēdziena definēšana, tiek iepazīts normatīvais regulējums nodokļu risku vadības jomā. Otro daļu veido nodokļu risku vadības izveidošanas un uzturēšanas cikla analīze, apskatot populārākās metodes risku identificēšanā un nosakot informācijas tehnoloģiju nozarē pastāvošos riskus. Trešā daļa sastāv no praktiski izveidota nodokļu risku un kontroļu reģistra un priekšlikumiem procesu uzlabošanai. Darba noslēgumā, balstoties uz veikto izpēti, tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi nodokļu risku vadības ieviešanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 6 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, un 3 pielikumiem. Darba apjomu veido 59 lappuses, kurās ir iekļauti 12 attēli un 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstu veido 44 vienības.
Atslēgas vārdi Nodokļu risku vadība, informācijas tehnoloģiju uzņēmums, riski, vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax risk management, information technology company, risks, management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 08:32:18