Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums “Eiropas Zaļā kursa atbalstošas nodokļu sistēmas ieviešanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Introduction of a Tax System Supporting the European Green Deal”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Igors Kukjans
Recenzents Ieva Kustova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Eiropas Zaļā kursa atbalstošas nodokļu sistēmas ieviešanas analīze”. Darba pamatā tiek apskatīts oglekļa pārrobežas regulēšanas mehānisms (CBAM) kā ES Zaļā kursa atbalstoša nodokļu sistēma, lai līdz 2030. gadam par 55 % samazināt oglekļa emisijas salīdzinājumā ar 1990. gada līmenim un līdz 2050. gadam kļūt par klimata neitrālu kontinentu. Šobrīd tiek apspriestas dažādas izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo CBAM priekšlikumu, lai tiktu sasniegti ES Zaļā kursa mērķis un noteiktu taisnīgu cenu par oglekļa emisiju, ražojot ES ievestas oglekļa ietilpīgas preces, un veicināt tīrāku rūpniecisko ražošanu valstīs, kas nav ES dalībvalstis. Bakalaura darba mērķis ir analizēt oglekļa pārrobežu regulēšanas mehānisma nodokļu sistēmas ieviešanas potenciālo ietekmi un iespējamību Eiropas Savienībā, kā arī izpētīt tās radītos izaicinājumus un iespējas. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. veikt CBAM ieviešanas ieguvumu izmaksu analīzi ; 2. izpētīt jau ievestos priekšlikumus CBAM mērķu sasniegšanai, kā arī ieviešanu Latvijā metāla tirdzniecības sektorā; 3. raksturot nepieciešamās izmaiņas CBAM piemērošanā. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas latviešu un angļu valodās, ievada, 3 daļām, 6 nodaļām. Darba noslēgumā secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Tā sastāvā ietilpst 22 attēli un viena tabula. Darba izstrādāšanai izmantotas 53 literatūras avotu vienības. Darbs kopā veido 50 lapas.
Atslēgas vārdi Oglekļa pārrobežas regulēšanas mehānisms, CBAM, Eiropas Zaļais kurss, metāla tirdzniecības sektors, ieguvumu izmaksu analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Carbon cross-border regulation mechanism, CBAM, European Green Deal, metal trading sector, benefit cost analysis.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 22:03:31