Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sabiedrības attieksmes un informētības analīze par VID īstenotajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Public Perceptions and Awareness on the Preventive Measures Implemented by the State Revenue Service to Reduce Risks of Corruption”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Kārkliņa-Ādmine
Recenzents Toms Čevers
Anotācija Korupcija muitas jomā ir globāla problēma, kas ietekmē vairākas valstis. Korupcija muitas iestādēs saistās ar nelikumīgām darbībām, kas tiek veiktas, lai izvairītos no nodokļu un muitas nodokļu maksāšanas, kas var radīt negatīvas sekas, piemēram, ekonomikas nestabilitāti, nevienlīdzību starp uzņēmējiem un tā var apdraudēt cilvēku drošību. Lai cīnītos pret muitas korupciju, ir nepieciešama pārredzamība, uzlabota muitas iestāžu efektivitāte, neatkarīgi uzraudzības mehānismi, atbilstoša apmācība darbiniekiem un sabiedrībai ir svarīgi izprast muitas procedūru nozīmi ekonomikas attīstībā un iesaistīties korupcijas apkarošanā un novēršanā. Korupcija ir sociāla parādība, kuras pamatā ir personu, kurām uzticēta vara valsts vai privātajā sektorā, apzinātu darbību un bezdarbību, ar kurām tās pārkāpj savas pilnvaras vai ļaunprātīgi izmanto savu statusu vai ar to saistītās attiecības un kuras ir vērstas uz nepelnīta labuma iegūšanu sev vai citām personām. Korupcija sevī ietver ne tikai darbības, kas ir nosodāmas ar likumu, bet arī darbības, kas ir nosodamās no morāles viedokļa. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt korupcijas būtību, izpētīt tiesību aktus, kas to regulē, izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta darbības uzdevumus un izvirzītos mērķus korupcijas novēršanai un apkarošanai, kā arī ar pētījuma daļā izprast vai sabiedrība ir pietiekoši informēta par ikdienas darbiem, ko īsteno Valsts ieņēmumu dienesta kompetentās struktūrvienības cīņā ar korupciju. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapām, kuras iekļauj 3 daļas, 8 nodaļas un 3 apakšnodaļas, bakalaura darbā iekļauti 14 attēli un 1 tabula. Bakalaura darba ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu un varētu secināt vai sabiedrības grupas ir pietiekoši informētas par ikdienas darbu, ko īsteno Valsts ieņēmumu dienesta kompetentās struktūrvienības cīņā ar korupciju. Veicot pētījumu darba autors izvirza secinājumus un priekšlikumus par apstiprināto darba mērķi.
Atslēgas vārdi korupcija, korupcijas risks, kukuļu ņemšana, Valsts ieņēmuma dienests, tiesību akti
Atslēgas vārdi angļu valodā corruption, corruption risk, bribery, State Revenue Service, laws
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 17:54:28